• احمد مازنی در گفتگو با مستقل:

    به جهت بررسی شرایط اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات ۱۴۰۰ گفتگو کردیم با احمد مازنی نماینده مجلس دهم و فعال سیاسی…

سیاسی

یادداشت سیاسی