<![CDATA[مستقل آنلاین]]> https://www.mostaghelonline.com Sat, 21 May 2022 13:15:19 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[دشمن شکسته شده همواره مثل گرگ‌های گرسنه زوزه می‌کشد!]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95389 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95389-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF
دشمن همواره مثل گرگ‌های گرسنه زوزه می‌کشد و خیالات باطلش را در فضاهای رسانه‌ای متراکمش منتشر می‌کند. او فکر می‌کند که ملت ایران به فراخوانی‌هایش پاسخ می‌دهد. دشمن هنوز ملت ایران را نشناخته است.
]]>
Sat, 21 May 2022 05:06:01 +0000
<![CDATA[ناامید کردن مردم در مقابل حرکات عظیم نظام کار دشمن است]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95388 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95388-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
علم‌الهدی گفت: ایجاد ناامیدی در مردم در مقابل حرکات عظیم نظام، نوعی نفوذ راهبردی است.
]]>
Sat, 21 May 2022 04:39:39 +0000
<![CDATA[مردم باید صبور باشند و با دولت همراهی کنند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95387 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95387-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
از شعارهای مهم رئیس جمهور محترم در رقابت های انتخاباتی، مبارزه با فساد و رانت خواری بود که در این زمینه گام های مهمی برداشته اند. مردم با صبر و همراهی دولت را در این مسیر کمک کنند.
]]>
Sat, 21 May 2022 04:10:47 +0000
<![CDATA[خرمشهرِ کاهش جمعیت باید به همت مردم فتح شود!]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95386 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95386-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اگر مبتلا به چاله جمعیتی شویم ۱۵۰ سال خروج از آن زمان خواهد برد و مخاطرات عجیب و بسیاری، عزت، سعادت، استقلال و آینده ما را تهدید خواهد کرد. این خرمشهری است که باید به همت آحاد مردم و مسئولین فتح شود.
]]>
Sat, 21 May 2022 03:40:37 +0000
<![CDATA[امام جمعه شیراز: آرامش در قناعت است!]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95385 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95385-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
آرامش را در قناعت باید جستجو کنیم ولی متاسفانه به دنبال حرص می دویم.
]]>
Sat, 21 May 2022 03:15:44 +0000
<![CDATA[دشمن برای اینکه خانواده جدید شکل نگیرد در ازدواج تأخیر می‌اندازد!]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95384 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95384-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
دشمنان در پی آن هستند که با تأخیر ازدواج، خانواده جدید شکل نگیرد یا شکل گیری خانواده‌های کم جمعیت از دیگر برنامه‌های دشمنان است .
]]>
Sat, 21 May 2022 02:43:00 +0000
<![CDATA[جامعه آمادگی اعتراضات فراگیر را ندارد]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95381 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95381-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
زیدآبادی می‌گوید: فعلا جامعه آمادگی اعتراضات فراگیر را ندارد و معمولا نیز محدود می‌شود و نیروهای کنترل‌گر هم زمینه را باز نمی‌کنند و سعی می‌کنند آن را محدود نگه دارند. به هر حال فکر نمی‌کنم اعتراضات ادامه یابد.
]]>
Fri, 20 May 2022 19:46:03 +0000
<![CDATA[امیر قطر آماده میانجیگری برای توافق ایران و آمریکا در وین ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95380 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-67/95380-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86
در کنفرانس خبری امیر قطر و صدراعظم آلمان در برلین، سران دو کشور نسبت به رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق ابراز امیدواری کردند.
]]>
Fri, 20 May 2022 19:29:17 +0000
<![CDATA[برنامه پوتین برای جنگ تجاری با آمریکا]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95346 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95346-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
بر اساس شاخص های اقتصادی روسیه،طی روزهای گذشته پوتین برنامه ای برای آغاز جنگ تجاری با آمریکا تدارک دیده است.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:37:16 +0000
<![CDATA[آمریکا باز هم تحریم کرد]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95337 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-67/95337-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
آمریکا یکی از چهره‌های شاخص حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
]]>
Thu, 19 May 2022 21:48:39 +0000
<![CDATA[آمریکا مجبور است برجام را قبول کند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95330 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95330-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF
آمریکا مجبور به قبول برجام است؛ امروز ما تصمیم می‌گیریم و آمریکایی‌ها باید گوش دهند.
]]>
Thu, 19 May 2022 18:27:42 +0000
<![CDATA[انکار خشکسالی و تغییرات اقلیمی چه بر سر ایران آورد؟]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95313 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95313-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
ندی پیش مستندی درباره گرد و غبار بازنشر شد که خاطره مصیبت‌های وارده را در سال‌های گذشته زنده کرد
]]>
Thu, 19 May 2022 09:12:48 +0000
<![CDATA[احمدی نژاد: این چه دینی است که با کنار رفتن روسری یک خانم نابود می‌شود؟ ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95279 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95279-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اصلا این چه دینی است که با رفتن خانم ها به ورزشگاه یا کنار رفتن روسری یک خانم نابود می شود!
]]>
Thu, 19 May 2022 08:15:48 +0000
<![CDATA[مسؤولان خوب ِ زمان انقلاب افسانه بوده‌اند؟]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95274 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95274-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
لطفا مسؤولان ایران به ما که دهه ۶٠ را ندیده‌ایم بگویند آیا خودشان نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب عوض شده‌اند یا اینکه مسؤولان آن زمان افسانه بوده‌اند؟
]]>
Thu, 19 May 2022 06:46:57 +0000
<![CDATA[۶ ماه حبس برای یک سوال!]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95297 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95297-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84
یک خبرنگار کرجی با طرح یک سوال در لایو اینستاگرامی راهی زندان شد.
]]>
Thu, 19 May 2022 06:22:15 +0000
<![CDATA[دوچرخه چه ربطی به آرد و نان دارد که گران می‌شود؟]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95269 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95269-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
به یکباره دوچرخه گران می‌شود و گرانی آن را به افزایش نرخ کالاهای اساسی ربط می‌دهند، خب این ناشی از ضعف نظارت است.
]]>
Thu, 19 May 2022 04:15:59 +0000
<![CDATA[علم الهدی: هدف بی‌حجابان ریشه‌کن کردن اسلام است]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95268 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95268-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
امروز جریان ناهنجاری بی‌حجابی در مسیر ریشه‌کن کردن اسلام قرار گرفته که اساس دین را از بین ببرد.
]]>
Thu, 19 May 2022 03:45:59 +0000
<![CDATA[رئیسی: برای افزایش جمعیت از دانشگاه‌ها استفاده شود]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95267 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95267-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
باید برای افزایش و جوان سازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این موضوع استفاده شود.
]]>
Thu, 19 May 2022 03:15:53 +0000
<![CDATA[یارانه ثروتمندان نباید حذف شود]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95266 /بخش-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-77/95266-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
به دهک دهم هم باید یارانه تعلق بگیرد؛ این افراد خودشان فرهنگ دارند که این پول را به محرومان بازگردانند. این همه یتیم خانه و خانواده های فقیر را که کمیته امداد و دولت پوشش نمی دهد.
]]>
Thu, 19 May 2022 02:45:11 +0000
<![CDATA[برای کنفرانس آنلاین به سوئیس می‌روید؟]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95276 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95276-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار و نمایندگان مجلس برای شرکت در کنفرانس آنلاین 
]]>
Thu, 19 May 2022 02:38:45 +0000
<![CDATA[برای پیشگیری از حمله پوتین؛ سوئد هم درخواست عضویت ناتو را امضا کرد ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95223 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-67/95223-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
آن لینده Ann Linde وزیر خارجه سوئد درخواست عضویت در ناتو را امضا کرد
]]>
Wed, 18 May 2022 08:50:00 +0000
<![CDATA[افشاگری یک نماینده مجلس درباره گرانی های اخیر]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95193 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95193-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
افشاگری عسگری نماینده البرز درباره کسانی که گرانی گندم را گردن جنگ اوکراین انداختند! عسگری، نماینده مجلس در نطق میان دستور: فقط با افزایش قیمت می توان با قاچاق مقابله کرد؟ قیمت بنزین را افزایش دادیم آیا قاچاق آن کنترل شد؟
]]>
Wed, 18 May 2022 06:15:30 +0000
<![CDATA[این گزارشگر رشوه می‌گیرد]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95215 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-67/95215-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
گزارشگر حقوق بشر پیشتر از چین و قطر مبالغ ۱۵۰ هزار و ۲۵ هزار دلار دریافت کرده است.
]]>
Wed, 18 May 2022 05:40:00 +0000
<![CDATA[برخی نمایندگان مجلس بخاطر پول غیرت و شرف مردم را هم می‌‌فروشند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95191 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95191-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر آثار باستانی مملکت، عنوان «گنج» و «عتیقه» می‌دهند و در فکر سودا و سودی هستند که می‌تواند بازمانده این علاقه و آشنایی و غیرت ملی را نیز با خود ببرد.
]]>
Wed, 18 May 2022 05:15:17 +0000
<![CDATA[۴۵۰ هزار تومان هزینه یک وعده غذای خانواده هم نمی‌شود]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95182 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95182-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
حداکثر می‌خواهند ۴۵۰ هزار تومان بدهند که هزینه یک وعده غذای خانواده هم نمی‌شود برای ۲۹ روز دیگر ماه چه خواهند کرد؟ باید ساختار اقتصادی ما درست شود چراکه جوابگوی انتظارات مردم نیست.
]]>
Wed, 18 May 2022 03:45:00 +0000
<![CDATA[هیچ‌چیز نمی تواند روابط روسیه و ایران را دچار مشکل کند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95181 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95181-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF
روابط ایران و روسیه یک رابطه راهبردی است و هیچ‌چیز در این روابط خلل ایجاد نمی کند.
]]>
Wed, 18 May 2022 03:15:00 +0000
<![CDATA[مردم زندگی خصوصی مسئولان را تفتیش نکنند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95180 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95180-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
شخصیت حقیقی و حیثیت خانوادگی یک مسئول را نباید به مفهوم مطالبه گری ارتباط داد. این نوع رفتارها به معنای تفتیش در زندگی و حریم خصوصی است و باید از این نوع نگاه و رفتار خودداری کرد.
]]>
Wed, 18 May 2022 02:45:00 +0000
<![CDATA[مردم به جای اینکه مقاوم‌تر شوند، عصبانی‌تر می‌شوند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95111 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95111-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
تحریم ها، برای کشور شوخی نیست. هنوز هم تکرار می کنند کاغذ پاره ها (قطعنامه های شورای امنیت) ما را مقاوم تر می کند. مردم به جای اینکه مقاومتر شوند، عصبانی تر می شوند. /در دیدار با صدها نفر از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم/۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
]]>
Tue, 17 May 2022 05:45:27 +0000
<![CDATA[کشورهای خارجی جاسوس به ایران نفرستند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95110 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95110-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
خطیب زاده: انگلیس از فرستادن جاسوس به ایران خودداری کند. بیش از نیم میلیون ایرانی در انگلیس هستند و به ایران رفت و آمد می کنند و هیچ مشکلی ندارند.
]]>
Tue, 17 May 2022 05:15:27 +0000
<![CDATA[برای دور جدید مذاکرات منتظر پاسخ آمریکا هستیم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95107 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/95107-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
قرار شد طرف آمریکایی اگر پاسخ دهد ما می‌توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه طرف‌ها به وین برگردند. اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را اعلام کند می‌توانیم گام مهمی در این زمینه برداریم.
]]>
Tue, 17 May 2022 03:45:15 +0000