موجودی سه چشم در دل تاریکی جنگل + تصاویر

چند دوست ماجراجو تصویری عجیب را در دل تاریکی جنگل های فنلاند با دوربین خود ثبت کردند.

موجودی سه چشم در دل تاریکی جنگل + تصاویر

چند رفیق صمیمی که مشغول ماجراجویی شبانه در جنگل هایفنلاند بودند پس از تصویربرداری از جنگل، متوجه موجودی عجیب با سه چشم براق و نورانی شدند که به طور تصادفی عکسی از آن گرفته بودند.

اینکه آنها یک هیولا کشف کرده بودند یا آنچه که به چشم خورده بود فقط انعکاسی از نور بود مشخص نیست و تاکنون این موضوع یک معما باقی مانده و پاسخی قانع کننده برای این تصویر عجیب ارائه نشده است.

تنها فرضیه های نزدیک به حقیقتی که این رفقای ماجراجو توانستند برای خود توجیه خود پیدا کنند این بود که یا چیزی که در آن شب موجب وحشت آنها شده تنها انعکاسی از نور بوده است یا اینکه دو حیوان در کنار هم قرار داشته اند که یکی از آنها فقط یک چشم سالم داشته که قادر به باز کردنش بوده که در نتیجه سه چشم در کنار هم در تصویر ثبت شده است، در غیر این صورت واقعا پای یک موجود عجیب یا هیولایی سه چشم در کار بوده است.

موجودی سه چشم در دل تاریکی جنگل+تصاویر////دپویی تاسوعا

موجودی سه چشم در دل تاریکی جنگل+تصاویر////دپویی تاسوعا

ماجراجویان صبح در روشنی دوباره به منطقه مورد نظر سر زدند اما هیچ آثاری از موجود رویت شده نبود.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها