با این همه تلفن هوشمند و لپ‌تاپ ضبط شده مردم قرارست چکار کنید؟

دولت یا قوه قضاییه با این همه تلفن هوشمند و لپ‌تاپ ضبط شده مردم قرارست چکار کند؟!

با این همه تلفن هوشمند و لپ‌تاپ ضبط شده مردم قرارست چکار کنید؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.