احمدی نژاد: هر چیز خوبی که دست شما می‌افتد بد و خراب می‌شود

حجاب و نماز را نمی‌توان به مردم اجبار کرد

بالای ۹۵ درصد با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند. هر امر خوبی را شما اجبار کنید، خرابش می‌کنید.

احمدی نژاد: آیا شما موافقید ما این حجاب را ‎اجباری کنیم؟ بالای ۹۵ درصد می‌گویند نخیر، خرابش می‌کند. هر امر خوبی را شما اجبار کنید، خرابش می‌کنید

محمود احمدی نژاد گفت:

 وقتی حکومت یک فرد، ‎طولانی می‌شود، از مردم ‎فاصله می‌گیرد و راه را می‌بندد. 

اجازه بدهید یک جمله تکمیلی راجع به قبل از انقلاب بگویم. اولا وقتی حکومت یک فرد طولانی می‌شود، بطور طبیعی از مردم فاصله می‌گیرد و فضا را بر مردم می‌بندد. افرادی دور آن فرد را می‌گیرند.

خدا، فردین را رحمت کند؛ ۴خانه آنطرف‌تر از ما زندگی میکرد. ایشان آن زمان خیلی مشهور بود ولی مانند بقیه مردم محل زندگی میکرد. ‎

مردم اصلا حس نمی کردند او تافته جدا بافته است یا او فکر کند مردم پایین تر از او هستند. واقعا هیچ فاصله‌ای نبود. البته بعدا از آن محل رفتند.

از ملت ایران سوال کنید ‎حجاب چیز خوبیست یا بدی است؟ اکثریت قاطع میگویند خیلی چیز خوبیست.

 این اتفاق افتاده است. اصلا رفراندوم کنید. همه می‌گویند عالی است. چند هزار سال ایرانی‌ها چه زن و چه مردش حجاب داشتند. نوع ملت‌ها حجاب دارند.

آیا شما موافقید ما این حجاب را ‎اجباری کنیم؟ بالای ۹۵ درصد می‌گویند نخیر، خرابش می‌کند. هر امر خوبی را شما اجبار کنید، خرابش می‌کنید.

‌ بالاتر از ‎نماز هست؟ نماز را ‎اجبار کنید چه می‌شود؟ تبدیل به ضد آن می‌شود، روح طرف را تخریب می‌کند. طرف با اکراه انجام می‌دهد نه با شوق. سازندگی ندارد. به محض اینکه فرصت پیدا کند، نمی‌خواند./مهرفردا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها