بیچاره مردمی که حتی نمی‌دانند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورند!

«بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!»

بیچاره مردمی که حتی نمی‌دانند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورند!

انتقاد  محسن برهانی از وجود نهادهای موازی و مختلف در کشور: «بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!»

پس از واکنش پلیس تهران به این واقعه و ادعای پلیس مبنی بر اینکه هیچ نقشی در ضرب و جرح آن خانم مقابل مدرسه نداشته، محسن برهانی،‌ حقوقدان و وکیل دادگستری در توییتی نوشت: 

دقیقاً مشکل همینجاست؛ وجود نهادهای مختلف و موازی که برای پیدا کردن ضارب نیاز به تحقیق است درحالیکه اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی. بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!

توییت

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.