جلیل محبی دولت را ترک کرد؟

روابط عمومی معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری در پاسخ به گزارش اختلاف بین رئیس جمهوری و معاونت حقوقی، خبر از ترک دولت توسط جلیل محبی داد.

بعد از اینکه جلیل محبی افشا کرد بودجه قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که باید صرف کار کارشناسی روی لوایح و قوانین گردد در سفرهای استانی آقای رییسی هزینه شده و اعتراض معاون حقوقی رئیس جمهور هم در این باره اثری نداشته است، اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره گزارشی با عنوان "چالش در اتاق دولت" منتشر شد که در آن آمده است:

 

 آقای جلیل محبی حدود سه ماه در ابتدای دولت در معاونت حقوقی اشتغال داشت و چند ماهی است که معاونت حقوقی را ترک و به محل کار خود در مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته است. لذا تحلیل آن روزنامه مبنی بر وجود اختلاف در اجزای دولت با استناد به برخی مطالب آقای محبی فاقد وجه است.

 

وجود گفت‌وگو در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه در دستگاه‌های اجرایی آن هم در جلسه ای چند نفره از طبیعی ترین امور اداری و اجرایی است.

انتشار این مطلب معمولی و تحلیل های عجیب و غریب راجع به آن رفتاری غیر حرفه ای است که با فعالیت سیاسی عالمانه و آگاهی بخشی رسانه ای صادقانه سنخیتی ندارد. بویژه این که کسی که اندک اطلاعی از بودجه دارد می داند اعتبارات مربوط به بخش کارشناسی حقوقی در مقایسه با اعتبارات سفرهای استانی چنان اندک است که فاقد ظرفیت برای خبر رسانی اینچنین و تحلیل های آنچنان است.

 

اختلاف بین رئیس جمهور محترم با معاونین ایشان که در آن روزنامه القا شده است آنقدر لغو و بی پایه وخنده آور است که جز عبور با کرامت از کنار آن کاری نمی‌توان کرد.

 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها