باز گشت همه به سوی اوست

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران بخاطر درگذشت آقای حاج علی اصغر حاجی بابا

با اندوه وتاسف بسیار، درگذشت آقای حاج علی اصغر حاجی بابا، از پیشکسوتان بازار تهران و از اعضای قدیمی کمیته بازاریان جبهه ملی ایران که همواره از پیروان راه دکتر محمد مصدق بوده اند، را به خانواده ارجمند حاجی بابا و به جامعه ی اصناف و بازار تهران و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوئیم. تهران – چهاردهم خرداد 1399 از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران. دکتر حسین موسویان

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران بخاطر درگذشت آقای حاج علی اصغر حاجی بابا

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها