قهر یک نماینده بر سر میکروفن!

مگر هیئت رئیسه قهوه‌خانه است که اینگونه با نماینده برخورد می‌کنید؟

ماجرا آن بود که ادیانی تذکر و اخطاری را نسبت به یکی از ماده‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده داشت که مسعود پزشکیان این تذکر و اخطار را وارد ندانست و میکروفن او نیز قطع شد. ادیانی با حضور در مقابل جایگاه هیأت رئیسه، با صدای بلند نسبت به برخورد مسعود پزشکیان، اعتراض کرد و به پزشکیان گفت: مگر آن بالا (هیئت رئیسه) قهوه‌خانه است که اینگونه با نماینده برخورد می‌کنید؟ فضا آنقدر متشنج شد که دیگر اعضای هیات رئیسه به دنبال آرام کردن فضا بودند. دلخوری ادیانی آنقدر ادامه دارد شد که وقتی نامش به عنوان مخالف یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده به این لایحه مطرح شد، گفت: آقای پزشکیان شما نخواستید اما خدا خواست که اسم من به عنوان مخالف درآمد. من به احترام مجلس و حق شهروندی مردم ایران و در اعتراض به رفتار خلاف آیین‌نامه شما که حق نماینده را تضییع می‌کنید سخن نمی‌گویم.

مگر هیئت رئیسه قهوه‌خانه است که اینگونه با نماینده برخورد می‌کنید؟

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها