رئیسی جراحی اقتصادی می‌کند ولی مردم باید پول بدهند!

موسی غنی نژاد گفت: ملت ایران باید هزینه کشفیات اقتصادی دولت سیزدهم را بپردازد.

رئیسی جراحی اقتصادی می‌کند ولی مردم باید پول بدهند!

دکتر موسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارها پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌اند.

استدلال نظریه‌پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته‌های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس.

این کشفیات جدید که باید ملت رنج‌دیده ایران هزینه آن را بپردازد نه‌فقط محصول بی‌خبری و بی‌اعتنایی به اولیات علم اقتصاد بلکه به چالش کشیدن این واقعیت بدیهی است که حتی در یک اقتصاد کاملا بسته و منزوی از دیگر کشورها که نرخ برابری ارز در آن اصلا مطرح نیست، ممکن است تورم اتفاق بیفتد و قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش دهد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.