تا وقتی با آمریکا و اروپا توافق نکنید، توافق با کشورهای دیگر فایده‌ای ندارد

برخی معتقدند تمامی توافقات ایران با آژانس و کشور های عربی بدون توافق نهایی با آمریکا و اروپا دائمی و نتیجه بخش نخواهد بود.

تا وقتی با آمریکا و اروپا توافق نکنید، توافق با کشورهای دیگر فایده‌ای ندارد

هفته اخیر هفته سیاست خارجی بود، از سفر گروسی و توافق با آژانس تا توافق با عربستان پس از چند دور مذاکرات فشرده که هر کدام تاثیرات عمیقی بر روابط ایران و غرب و ایران و کشورهای منطقه خواهد داشت اما باز هم چالش اساسی میان ایران و آمریکا باقیست و برخی معتقدند تمامی توافقات ایران با آژانس و کشور های عربی بدون توافق نهایی با آمریکا و اروپا دائمی و نتیجه بخش نخواهد بود.

هرچند نشانه هایی از جمله تبادل زندانیان میان ایران و غرب یک نمونه از احتمال بازگشت به مذاکرات است.

به گزارش انتخاب، بخش هایی از گفت و گوی محبعلی را در ادامه می خوانید:

 

درباره توافق اخیر ایران و عربستان می توان خوشبین بود و اینگونه فکر کرد که یک گام به پیش رفته ایم؛البته برجام دو وجه دارد، یک وجه توافق هسته ای است اما در وجه دیگر، برجام 2015 از نظر زمان بندی ماه های پایانی خود را طی می کند، بنابراین امکان بازگشت به دپیلماسی و احیا توافقات با زمان بندی جدید وجود دارد البته با تغییر شرایط ممکن است توافق برجام خیلی قابل اجرا نباشد چون موضوعات جدید به آن اضافه است.

این بستگی به تصمیمات مسئولین عالی رتبه طرفین دارد که به این تصمیم سیاسی رسیده اند یا خیر؛ همانطور که در مورد عربستان اتفاق افتاد و باعث شد که تصمیم به احیا روابط گرفته شود در مورد موضوعات دیگر نیز به تصمیم سیاسی نیاز دارند که اگر تصمیم سیاسی نهایی گرفته شود در رابطه با ارتباط با غرب نیز توافقی صورت بگیرد.به هر حال بحث تبادل زندانی ها نیز موضوعی است که همیشه می تواند بخشی از این بازی باشد و زمینه های مساعد تری را برای گفتگو میان ایران و غرب ایجاد کند.

بزرگ نمایی و واقعیت دو بحث متفاوت در این رابطه اند. ایران و عربستان دو کشور همسایه هستند و ناچارند که سرانجام با هم رابطه برقرار کنند، از ابتدا نیز قابل پیش بینی بود؛ طرفین نیاز هایی دارند که این نیاز ها باعث شد با مدیریت چینی ها و میانجی گری آن ها تصمیم بر بازگشت به روابط گرفته شود. البته این بیانیه به منظور حل مشکلات ایران و عربستان نیست اما آنچه در بیانیه مشترک اعلام شده است تصمیم طرفین برای بازگشت به ارتباط دپیلماتیک است.

در حوزه مذاکرات آینده نیز هنوز چیزی اعلام نشده است؛ در این شرایط هم ایران نیاز به بهبود روابط با منطقه دارد هم عربستان برای پیشبرد سیاست های اقتصادی و منطقه ای و تصمیماتی که برای اسراییل دارد نیاز به این کار دارد. چینی ها نیز برای سرمایه گذاری هایشان در منطقه به امنیت نیاز داشتند و لازم بود که مسئله تنش در خاورمیانه کاهش یابد.

مجموعه این اتفاقات باعث شد که این توافق در شرایط فعلی صورت بگیرد اما مناسبات با آمریکا هنوز مهم تر است و باید ترمیم شود. مسئله اقتصادی ما تحت تاثیر مناسبات ما با آمریکا و اروپاست نه عربستان و چین! هیچکدام از این ها بدون حل مشکلات ما با آمریکا نمی توانند رابطه دائمی و عادی با ایران داشته باشند.

منبع: انتخاب

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.