اگر به جوانان رفاه و شغل و آینده روشن می‌دادید آنها هم از حجاب استقبال می‌کردند

اگر جوانان می‌دیدند که حکومتی دینی برای او و جامعه اش، زندگی، رفاه، شغل، آزادی و آینده روشن به ارمغان آورده، از همه نمادهای دینی از جمله حجاب استقبال می‌کرد.

اگر به جوانان رفاه و شغل و آینده روشن می‌دادید آنها هم از حجاب استقبال می‌کردند

روزنامه جمهوری اسلامی: اگر حکومت دینی را کارآمد می کردیم الان حجاب مسئله کشور نبود

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

 اگر متولیان امر توانسته بودند کارآمدی حکومت دینی را در دنیای امروز در ابعاد گوناگون، به ویژه بعد اقتصادی و معیشتی نشان دهند، و جوان ایرانی براساس فطرت پاک خویش، با چشم خود می‌دید در دنیای امروز با وجود مکاتب متعدد، حکومتی دینی برای او و جامعه اش، زندگی، رفاه، شغل، آزادی، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، و آینده روشن به ارمغان آورده، از همه نمادهای دینی از جمله حجاب استقبال می‌کرد و اصلا نیازی به نیروی انتظامی و گشت ارشاد و حتی فعالیت فرهنگی ویژه‌ای در خصوص حجاب نبود.

نشان دادن یک نظام سیاسی دینی موفق در ابعاد گوناگون، و الگوی کارآمد، بهترین تبلیغ برای دین و مذهب بود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها