علاقه جوانان ازبکستان به محمود احمدی نژاد!

در کانال دولت بهار منتسب به محمود احمدی نژاد نوشته اند: علاقه جوانان ازبکستان به دکتر احمدی نژاد که به عنوان فردی ساده زیست و با ذکاوت از ایشان یاد می شود!

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها