تفسیر آزمایش خون

این قسمت کم خونی

آزمایش خون به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین  آزمایشاتی است که در بین افراد مختلف صورت می گیرد. آزمایش خون (CBC) جهت تشخیص بسیاری از بیماری ها و از همه مهم تر نشان دادن شرایط حیاتی و کلی بدن دارای اهمیت زیادی است.    به همین جهت آشنایی با نحوه خواندن آزمایش خون می تواند کمک خوبی برای خود افراد باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با یک سری اصطلاحات و حروف اختصاری آزمایش خون و تفاسیر آن ها آشنا کنیم.

تفسیر آزمایش خون

1-RBC

مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلولهای قرمزیاهمان گلبولهای قرمز،درواقع اصلیترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. 

خود این رنگ قرمزبه دلیل وجود مادهای به نام هموگلوبین است که کمک میکند گلبول قرمز، اصلیترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دیاکسیدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه میشود گفت گلبولهای قرمزوسیله حمل و نقل اکسیژن ازریه به بقیه سلولهای بدن هستند.

.

مقادیر طبیعی

بین 7/4 تا 1/6 میلیون در هرمیکرولیتر خون. 

این عدد برای خانمها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتراست.

.

2-HCT 

میزان غلظت گلبول قرمز خون(RBC)رو نشون می ده که اسم ان هماتو کریت میباشد که میزان نرمال آقایان 41 الی 51 درصد و در

خانوم ها 36 الی 45 درصد و در نوزادان 50الی 62 درصد می باشد.که کاهش آن نشان دهنده ی کم خونی می باشد.

 

 

محدوده خطر HCT

بالاتراز 60 درصد و پایینتراز 15 درصد باید باعث نگرانی پزشک شود. 

3-MCV

نشاندهنده ی میانگین حجم گلبول های قرمزمی باشد واحد آن فمتولیتراست و مقدار نرمال آن 80 الی 96 فمتولیترمی باشد که اگر

از این حد کمترباشد یعنی گلبول قرمزاز نظراندازه کوچکتراز حد نرمال است که به آن میکروسیت گویند ودلیلش هم می تونه کاهش

هموگلوبین باشهواگراز این عدد بیشترباشه یعنی اندازه ی گلبول های قرمزبزرگتراز حد نرماله کهدلیلش می تونه افزایش هموگلوبین باشه

.

4-MCH

میانگین هموگلوبین در سلول را گویند کهواحد ان پیگو گرم است و مقدار نرمال 27 الی 33 می باشد که باز هم اگر کمترازاین

عدد باشد نشان دهنده ی کاهش هموگلوبین که کم خونی است می باشد

.

5-MCHC

میانگین غلظت هموگلوبین در سلول را گویند که رنج نرمال ان از 33 الی 36 می باشد که عدد بدست امده اگراز این مقدار کمتر

باشد نشاندهنده ی کاهش هموگلوبین یا کم خونی و اگرازاین حد بیشترباشه نشانه ی افزایش هموگلوبین است.

کلا در تمام کم خونی ها پزشک اندیکس هایی که دربالا ذکر شد رو مد نظردارهو کاهش هر کدام از انها می تواند نشان دهنده ی کم خونی یا

همان انمی باشد که کم خونی ها انواع مختلفی دارند که پزشک باید نوع کم خونی را تشخیص دهد مثلا در کم خونی مینور MCHC و MCHو MCV HTC HB کاهش می یابند

.

6 -شمارش WBC

که نشاندهنده ی تعداد سلول های سفید بدن می باشد. مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچههای بالاتراز 2 سال مقدار 

گلبولسفید بین 5 تا 10 هزار در هرمیلیلیتر خون طبیعی است. محدوده خطر WBC: کمتراز 2500 و بیشتراز 30000 هر کدام نشاندهنده بیماریهایی هستند که میتوانند گاهی خطرناک باشند.

.

7.شمارش گلبول های قرمز خونی یا همون RBC

که رنج نرمال ان از 4 الی 6 میباشد

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها