برای عمل لاغری؛ اجازه شوهر لازم است؟

یکی از بحث‌هایی که در حوزه حقوق زنان مطرح می‌شود، موضوع اجازه شوهر برای عمل همسر است.

طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پزشک معالجه کننده، هنگام درمان، صدمه بدنی به فرد وارد کند که حتی منجر به تلف شدن بیمار شود، باید دیه پرداخت کند مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی باشد یا از بیمار قبل از معالجعه برائت دریافت کرده باشد البته نکته مهم آن است که مرتکب تقصیر نشده باشد.

اگر گرفتن برائت از بیمار به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا امکان اخذ برائت‌نامه از او به دلیل بیهوشی و غیره وجود نداشته باشد، برائت از ولی بیمار گرفته می‌شود.

در موارد ضروری که گرفتن برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی مسئول تلف یا صدمات وارده نیست.

منظور از ولی بیمار ولی خاص، یعنی پدر و پدربزرگ پدری و ولی عام یعنی مقام رهبری است. که البته اختیار مقام معظم رهبری از طریق ریاست قوه قضائیه به دادستان‌های مربوطه داده  شده است.

همان‌طور که می‌بینید در متن قانون حرفی از رضایت شوهر برای عمل همسر به میان نیامده و زن هم صغیر و مجنون محسوب نمی‌شود که به دنبال گرفتن رضایت از دیگران باشیم. حتی اگر زن صغیر و مجنون هم باشد دراین‌صورت احتیاج به رضایت ولی یا قیم است نه همسر وی.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها