مستقل آنلاین تحلیل می‌کند

افزایش خشونت در جامعه در سایه کاهش تاب آوری مردم

مشکلات اقتصادی زمینه ساز افزایش خشونت در جامعه

امروزه خشونت به یکی از رفتارهای طبیعی افراد جامعه تبدیل شده است. به گونه‌ای که با نگاهی گذرا به خیابان های سطح شهر به راحتی می توان شاهد رفتارهای خشن یا درگیری های خیابانی بود. اتفاقی که شاید تا چند سال گذشته به این میزان و شدت وجود نداشت.

افزایش خشونت در جامعه در سایه کاهش تاب آوری مردم

مستقل آنلاین سرویس اجتماعی/الهام صمدزاده

 

گفتنی است افزایش رفتارهای خشونت آمیز در جامعه می تواند منجر به بالارفتن آمار آسیب های اجتماعی شود از این رو بنا به گفته کارشناسان مقابله و یا ارائه راهکار مناسب با این نوع ناهنجاری اجتماعی یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود چراکه در غیر این صورت تبعات منفی گسترده دامن گیر جامعه خواهد شد. بنابراین شیوه خشونت را می توان زمینه ساز افزایش تنش‌ها مشکلات اجتماعی اقتصادی یا حتی سیاسی دانست.

مشکلات اقتصادی عاملی برای افزایش خشونت

پر واضح است که مشکلات اقتصادی و همچنین افزایش فقر در جامعه ارتباط مستقیم و معناداری با خشونت و رفتارهای غیر متعارف دارد. از این رو طبق گفته رفتار شناسان هرگاه در جامعه ای فقر  گسترش یابد بروز رفتارهای خشن و به دور از آداب اجتماعی امری بدیهی خواهد بود. از این رو می توان یکی از دلایل تاثیرگذار افزایش خشونت در جامعه را گسترش فقر، بالا رفتن آمار تورم و مواردی از این دست به عنوان کرد.

تاثیر شیوع اعتیاد در افزایش خشونت

همان گونه که می دانید مصرف انواع مواد مخدر به خصوص شیشه یا گل می تواند نقش بسزایی در بروز رفتارهای خشن داشته باشد چرا که بر اساس تحقیقات صورت گرفته افرادی که اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کنند نسبت به سایر افراد، رفتارهای خشونت آمیز بیشتری از خود نشان می‌دهند تا جایی که طبق اظهار نظر کارشناسان یکی از نشانه های اعتیاد را میتوان بروز رفتارهای خشن دانست.

از سوی دیگر باید یادآور شد که پدیده‌ کرختی در میان مردم جامعه نیز یکی دیگر از عوامل موثر در شیوع خشونت در میان مردم جامعه است چرا که امروزه بسیاری از مردم به راحتی و بدون هیچ گونه ابراز واکنشی درگیریهای خیابانی ازدواج یا موارد دیگر را نظاره می کند اما این در حالی است که باید به این نکته اشاره داشت که مشاهده کردن درگیریهای خیابانی، اعدام و مواردی از این دست خود می تواند نقش بسزایی در شیوع رفتارهای نامناسب و خشن داشته باشد اتفاقی که تا به امروز از سوی مسئولان عقل چندان مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین افزایش خشونت در جامعه با توجه به موارد مذکور چندان دور از ذهن نیست. به گونه ای که امروزه مشاهده رفتارهای خشن یا فیلم های خشونت آمیز یکی از سرگرمی های مردم جامعه شده است با این اوصاف افزایش خشونت در چنین جامعه ای امری مسلم خواهد بود.

عدم یادگیری کنترل خشونت

متاسفانه امروزه در جامعه ما نحوه کنترل خشونت آموزش داده نمی شود که این خود نقش بسزایی در شیوع آن دارد به عبارت ساده تر در جامعه ای که نحوه برخورد صحیح با رفتارهای خشن به مردم آموزش داده نشود شیوع خشونت و افزایش درگیری های خیابانی بسیار مشاهده خواهد شد. چرا که انتظار می رود در سایه آموزش نحوه برخورد یا کنترل خشونت شاهد افزایش تاب آوری مردم جامعه نیز بود اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه چندان در میان مردم مشاهده نمی شود که این خود جای بسی تأمل دارد چراکه این حالت می تواند گویای بی تفاوتی اجتماعی نیز باشد.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها