متانالیز ازون تراپی در کووید 19 توسط اساتید و محققان ایرانی منتشره فرونتیرز

متانالیز ازون تراپی در کووید 19 توسط اساتید و محققان ایرانی فرونتیرز منتشر شد.

 

با تبریک. مجدد به استاد دکتر ایزدی 

ازون تراپی در درمان کووید 19 با نتایج بحت انگیز و متناقضی همراه بوده است. 

بهمین منظور، محققان تصمیم گرفتند تا اترات درمانی ازون را بعنوان درمان ادجوانت در کووید 19 بررسی و آنالیز  کنند. 

در این متا آنالیز، مقالات و تحقیقات منتشره در پاب مد، اسکوپوس و. و اسپرینگر و..بطور سیستماتیک، تا تاریخ آپریل 2022 مورد بررسی قرار گرفت 

 

میزان مرگ و میر، میزان بستری شدگی در ای سی یو،  طول مدت بستری در بیمارستان،  تست منفی PCR، 

فانکشن کبد، کلیه و ریه 

، همینطور فاکتورهای التهابی و هماتولوژی  در ادجوانت تراپی با ازون،، یا بدون آن و تنها درمان استاندارد مبتلایان کووید 19 ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.. 

نتیجه تجزیه و تحلیل این مقالات و مقایسه آنها 

 371 بیمار کووید 19 مورد بررسی در مجموع  چند مطالعه،، نشان داده شد که 

گروه 

OZ

طول بستری شدگی کوتاه‌تری داشتند. 

 (P > 0.05)

 

 lower ICU admissions (P > 0.05)

تعداد کمتری در ای سی یو پذیرش شدند

 میزان مرگ و میر کمتر  (P < 0.05) 

نسبت به گروه با درمان استاندارد داشته اند. 

 بعد درمان با ازون، 41 درصد بیماران بیشتری تست منفی PCR نسبت به درمان استاندارد داشتند. (P < 0.05). 

کراتین و اوره در هر دو گروه تغییر نکرده است (P > 0.05).

 Moreover, except for albumin serum levels, which decreased significantly in the OZ group, serum bilirubin, ALT, and AST were not modified in either group (P > 0.05).

 

در هر دو بازو ی مطالعه، CRP تغییر چندانی نکرد  (P > 0.05),

ولی در گروه ازون تراپی، LDH بشکل چشمگیری تغییر یافت 

(P < 0.05). 

برخلاف میزان دی دایمر  گلبول‌های سفید (P > 0.05)

 پلاکت‌ها در گروه ازون تراپی، افزایش یافتند. (P < 0.05).

عوارص حاتبی خاصی در هر دو گروه دیده نشد. 

نتیجه کلی متانالیز  

ازون تراپی، 

در روی نتیجه  تست PCR

و

 میزان سرمی LDH، 

همینطور مرگ و میر بیماران  

،رویهمرفته بطور کلی، بشکل چشمگیری، موتر واقع شده است

در مورد طول مدت درمان در بستری شدگی در بیمارستان،، و همینطور میزان پذیرش در ای سی یو ها،، 

هر چند نتایج بشکل چشمگیری، موتر نبود، ولی از منظر کلینیکی، بشکل قابل توجهی، کمک کننده بوده است 

علیرضا شبستری 12 نوامبر 2022

 

 ازون تراپی در کووید 19

مقاله منتشره در  فرونتیرز

استاد عزیزمان دکتر  ایزدی

و همکاران اشان.

خدا قوت و تبریک به استاد عزیز مان.

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها