خطاب به طرفداران طرح صیانت: مردم از روی شما رد می‌شوند

در برابر انقلاب دیجیتال ایستاده‌اید. مطمئن باشید از روی شما رد می‌شود! مردم با پیشرفت جهان تعامل دارند!

حمله تند رضا کیانیان به حامیان طرح صیانت: انقلاب دیجیتال از روی شما رد می‌شود! 

به گزارش مستقل آنلاین رضا کیانیان در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره کاهش پهنای باند نوشت:

چون کل اینترنت را نمی‌توانید حرام کنید پهنای باندش را کم می‌کنید. خانم‌ها و آقایان دلواپس، دلواپس خودتان باشید. علم راه خودش را می‌رود.

خانم ها و آقایان دلواپس، ایستادگی شما در برابر علم و روزآمدی سابقه بلندی دارد.

شما در طول تاریخ، در برابر هر پیشرفت فنی و هر انقلاب تکنولوژیک، ایستادگی کردید تا بالاخره «مجبور» به پذیرش کامل شوید.

مثل اینکه از اجبار لذت می‌برید. همین «ویدیو»ی بیچاره را چقدر حرامش کردید؟ اصلاً تمام فیلم‌هایی که از شما گرفته می‌شد با همین دوربین ویدیو بود. کدامتان گفتید: استغفرالله، فیلم نگیرید حرام است! حالا چه شد؟

ماهواره را حرام کردید و کلی خرج برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره روی دست ملت و دولت گذاشتید. بعد چی شد؟

علم راه خودش را می‌رود و روسیاهی می‌ماند برای شما مثل تمام مواردی که نوشتم و خودتان بهتر می‌دانید. نگذارید «مجبور» به پذیرش شوید.

جلوی انقلاب صنعتی ایستادید، بی‌خیال از روی شما گذشت.

حالا در برابر انقلاب دیجیتال ایستاده‌اید. مطمئن باشید از روی شما رد می‌شود! مردم با پیشرفت جهان تعامل دارند! شما به کجا و چی چسبیده‌اند؟ 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها