• چندی پیش نیروی منتسب به شهرداری، دوکودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌ها کرده بود، در مراسمی با اهدای گل! از آن‌ها…