اعلام آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان/ جریمه 250 میلیونی برای استقلال

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درخصوص پرونده های مختلف اعلام کرد.

اعلام آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان/ جریمه 250 میلیونی برای استقلال

با توجه به شکایت محمدطاها فراهانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد حسینی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت محمدمهدی محبی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 960 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 86 میلیون و 328 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 600 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدرضا مهدی زاده از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 218 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدحسین باباگلی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 455 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 31 میلیون و 719 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت مهدی علی مرادپور از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت هومن مسعودی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 930 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون و 274 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد ابراهیمی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 149 میلیون و 450 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25 میلیون و 58 هزار و 10 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 159 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت محمد اسمعیل وطن خواه از باشگاه مس سرچشمه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 720 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شایت سعید مرتضوی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 370 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29 میلیون و 826 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت فرشید پاداش از باشگاه شهرداری آستارا، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.