<![CDATA[مستقل آنلاین]]> https://www.mostaghelonline.com Sat, 21 May 2022 03:46:04 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[14 درصد به حساب پرسپولیسی‌ها واریز می‌شود]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95378 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95378-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
باشگاه پرسپولیس درصدد است تا در هفته پیش‌رو بخشی از مطالبات بازیکنان خود را بپردازد.
]]>
Fri, 20 May 2022 19:07:19 +0000
<![CDATA[سلیمانی: نمی‌توانستم جلوی برگزاری بازی تراکتور و پرسپولیس را بگیرم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95377 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95377-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85
داشت: گزارش مربوط به این مسابقه را امروز برای سهیل مهدی و سازمان لیگ ارسال کردم تا در مورد این مسابقه تصمیم‌گیری شود.
]]>
Fri, 20 May 2022 19:05:16 +0000
<![CDATA[درویش: باشگاه تراکتور و سازمان لیگ مسئول اتفاقات تبریز هستند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95376 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95376-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
باشگاه تراکتور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حتما باید از اعضای تیم ما عذرخواهی و دلجویی کنند.
]]>
Fri, 20 May 2022 18:54:56 +0000
<![CDATA[استاندار آذربایجان شرقی: اقدام ناشایست کاپیتان و بازیکنان پرسپولیس محکوم است]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95375 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95375-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
با ورود مسئولان امر برای پایان حواشی، ناظر و داور بازی موافق ادامه کار بودند اما تیم میهمان حاضر به بازگشت به زمین نشد.
]]>
Fri, 20 May 2022 18:52:18 +0000
<![CDATA[تمرین پرسپولیسی‌ها در ۲ گروه بعد از بازی نیمه‌تمام در تبریز]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95359 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95359-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
پرسپولیس خودش را برای دو بازی آخر لیگ آماده می‌کند و هفته آینده در تهران میزبان تیم شهر خودرو خواهد بود.
]]>
Fri, 20 May 2022 12:10:54 +0000
<![CDATA[عالیشاه: مظلومی که حق خود را پس نگیرد، ظالم است]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95358 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95358-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
واقعا نمیدانم گناه پرسپولیس چیست که بعد از ۵ قهرمانی متوالی، باید با سنگ بی مهری و ناسزا پذیرایی شود.
]]>
Fri, 20 May 2022 12:03:41 +0000
<![CDATA[محمدی: الیشاه سنگ را از خانه شان نیاورده بود ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95357 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95357-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
قبل از شروع بازی یحیی گل محمدی و کادرش برای بررسی زمین به داخل آن رفتند اما این اتفاقات از همان جا شروع شد.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:47:18 +0000
<![CDATA[نادری در یک قدمی فسخ با آلتای اسپور ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95355 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95355-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
نادری تابستان گذشته بعد از جدایی از استقلال راهی آلتای اسپور شد و شاگرد مصطفی دنیزلی سرمربی سابق پرسپولیس در سوپر لیگ ترکیه شد.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:45:47 +0000
<![CDATA[استیلی: اسکوچیچ به باقری گفته بین تیم ملی و پرسپولیس یکی را انتخاب کند]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95353 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95353-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF
کانادا برای 4 روز هزینه‌های اقامت ما و محل تمرین را پرداخت می‌کند و فقط پرواز با خودمان است که با پولی که می‌گیریم چیزی هم اضافه می‌آید.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:38:48 +0000
<![CDATA[مهدی: در تبریز عجولانه عمل شده است ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95351 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95351-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
من سهرابی را 10 سال است که می‌شناسم؛ یا اطلاع‌رسانی درستی به او نشده و یا تصمیم درستی در شورای تأمین استان گرفته نشده است.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:26:39 +0000
<![CDATA[ چرا قرارداد بیرانوند با پرسپولیس قطعی نشد؟ ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95350 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95350-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF
ظاهراً بیرانوند به مسئولان پرسپولیس اعلام کرده که سفری در پیش دارد. دلیل اینکه قرارداد او نیز با سرخپوشان به سرانجام نهایی نرسیده، این بوده که قرارداد موارد حقوقی داشته که باید برطرف شود.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:24:48 +0000
<![CDATA[شکایت پرسپولیس از تراکتوری‌ها به فدراسیون فوتبال و مراجع قضایی ]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95349 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95349-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
این باشگاه همچنین به طور خاص از دو تماشاگری که هنگام حضور یحیی گل‌محمدی در جایگاه به وی حمله کردند به مراجع قضایی و دادستانی شهر تبریز شکایت می‌کند.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:23:53 +0000
<![CDATA[نویدکیا: سپاهان را دوست دارم اما نمی‌خواهم به هر قیمتی بمانم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95335 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95335-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85
مجیدی دیدگاه درستی دارد و بسیاری از باشگاه‌ها می‌خواهند فرهنگ فوتبالی خود را جلو ببرند.
]]>
Thu, 19 May 2022 20:15:43 +0000
<![CDATA[وعده کمیته انضباطی برای برخورد شدید با متخلفان دیدار تراکتور - پرسپولیس]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95334 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95334-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به محض وصول گزارش اتفاقات مسابقه تیم‌هاى تراکتور و پرسپولیس در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاد خواهد کرد.
]]>
Thu, 19 May 2022 20:01:39 +0000
<![CDATA[مجیدی: فرزند حجازی هستم و کسی نمی‌تواند به من بگوید کجا بروم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95333 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95333-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85
با هماهنگی با آقا مهدی (مهدوی‌کیا)، چون تیم امید به بازیکنانم احتیاج دارد، آنها را در اختیار این تیم قرار می‌دهم.
]]>
Thu, 19 May 2022 19:59:34 +0000
<![CDATA[رحمتی اجازه برد به مجیدی نداد]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95331 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95331-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF
استقلال که قهرمانی خود را در لیگ بیست‌ویکم قطعی کرده است، امروز‌‌با تساوی برابر آلومینیوم امتیازات خود را به عدد 64 رساند.
]]>
Thu, 19 May 2022 19:18:24 +0000
<![CDATA[سپاهان جای پرسپولیس را گرفت]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95329 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95329-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
با شکستی که سه تیم پایین جدولی نفت مسجدسلیمان،‌ فجر سپاسی شیراز و شهر خودرو در این هفته مقابل حریفان‌شان متحمل شدند، رقابت آنها برای بقا در لیگ برتر به دو هفته آتی کشیده شد.
]]>
Thu, 19 May 2022 17:56:21 +0000
<![CDATA[نیمه تمام ماندن بازی تراکتور - پرسپولیس در دقیقه ۷۲]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95328 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95328-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی این اتفاق رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
]]>
Thu, 19 May 2022 17:11:58 +0000
<![CDATA[برتری فولاد مقابل پیکان با گلی دیرهنگام]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95326 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95326-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
روز دوم از هفته بیست‌وهشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری فولاد خوزستان مقابل پیکان آغاز شد.
]]>
Thu, 19 May 2022 16:14:29 +0000
<![CDATA[علیپور: می‌خواستم در تیم بهتری بازی کنم تا به اهدافم برسم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95323 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95323-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85
شاگردان ریکاردو سوارس فصل گذشته با کسب مقام پنجم لیگ برتر پرتغال، سهمیه حضور در لیگ کنفرانس اروپا را به دست آوردند.
]]>
Thu, 19 May 2022 14:24:00 +0000
<![CDATA[فریبا: بهتر بود بازی با کانادا در خارج از این کشور باشد]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95321 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95321-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
خیلی امیدوارم تیم ملی در این دوره از جام جهانی از تجربیات بازیکنان لژیونر استفاده کند.
]]>
Thu, 19 May 2022 12:01:02 +0000
<![CDATA[آشنایی با دومین حریف تدارکاتی ایران]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95320 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95320-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
این تیم پاییز امسال هم چهارمین حضورش در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.
]]>
Thu, 19 May 2022 11:47:54 +0000
<![CDATA[مدیر گل‌گهر: با قلعه‌نویی به افتخارات بزرگتری فکر می‌کنیم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95319 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95319-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
مشکلی برای همکاری وجود ندارد و گل‌گهر با قلعه‌نویی به افتخارات بزرگتری فکر می‌کند.
]]>
Thu, 19 May 2022 11:46:04 +0000
<![CDATA[علیزاده: ربیعی در مس رفسنجان می‌ماند/ برای خیابانی متأسفم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95317 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95317-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%85
اگر خیابانی حرفی را در کوچه و خیابان می‌شنود، نباید آن را مطرح کند.
]]>
Thu, 19 May 2022 10:07:12 +0000
<![CDATA[عزیزی: باید با تیم‌هایی شبیه انگلیس بازی کنیم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95316 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95316-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
میرشاد ماجدی فردی فوتبالی است و شرایط فوتبا‌ل‌مان را به خوبی می‌شناسد و از پوست و خون فوتبال ایران است.
]]>
Thu, 19 May 2022 09:54:03 +0000
<![CDATA[جنجال طرفداران آلمانی و اسکاتلندی در شهر سویل اسپانیا]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95264 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95264-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
ویدیوهای درگیری عجیب و باورنکردنی هواداران آلمانی و اسکاتلندی ساعاتی پیش از شروع فینال لیگ اروپا 2022 بین آینتراخت و رنجرز
]]>
Wed, 18 May 2022 21:26:43 +0000
<![CDATA[علی علیپور به ژیل ویسنته پرتغال پیوست]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95259 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95259-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%98%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
علیپور ماه سپتامپر سال 2020 از پرسپولیس جدا شد و به ماریتیمو پیوست.
]]>
Wed, 18 May 2022 20:23:22 +0000
<![CDATA[ساغلام: می‌خواهیم فصل پردردسرمان را با پیروزی مقابل پرسپولیس تمام کنیم]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95257 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95257-%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
امیدواریم فردا طوری باشد که بازیکنان و مربیان و هواداران تیم تراکتور، از هر نظر مثبت، مورد تأیید و مثال‌زدنی باشند.
]]>
Wed, 18 May 2022 18:36:44 +0000
<![CDATA[منصوریان: با کوچ ستاره‌ها ملاک فوتبال در همه تیم‌ها یکی شده است]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95255 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95255-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منصوریان درباره غایبان تیمش برای بازی فردا پاسخ داد: الحمدالله به جز محمد بختیاری بقیه را در اختیار داریم.
]]>
Wed, 18 May 2022 16:54:58 +0000
<![CDATA[پیروزی نساجی مقابل هوادار]]> https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-95254 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-9/95254-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
این دیدار در حالی در ورزشگاه پاس قوامین و به میزبانی نساجی برگزار شد.
]]>
Wed, 18 May 2022 16:44:49 +0000