مادر داریوش اقبالی در شهر میانه درگذشت

خانم اعظمی، مادر داریوش اقبالی در سرای سالمندان شهر میانه درگذشت. هزینه این سرای سالمندان با بیش از ۱۰۰ پیرزن و پیر مرد برعهده آقای داریوش بوده است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها