گرانی های الان نقشه روحانی بود!

گر روحانی در آن زمان قیمت ها را زیاد می کرد نواصولگرایان حملات تندی را علیه او اجرا می کردند. گذاشت برای دولت فعلی که منبع درآمد خوبی هم هست ولی این کار را هم نمی پسندند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها