پاسخ سردبیر مستقل به تقاضای روحانی برای نفرین به ترامپ

آقای روحانی حتما خواری ترامپ را آرزو می‌کنیم. اما با اجازه شما لعن و نفرین به اخوی، رئیس دفتر و رئیس سازمان برنامه و بودجه شما می کنیم، با باندبازی مشتی از نوچه‌های خودشان را بجای شایستگان در بدنه دولت تحمیل کردند و امروز مردم ایران به علت عملکرد جنابعالی و اطرافیانتان از صندوق رای فراری شده‌اند!

پاسخ سردبیر مستقل به تقاضای روحانی برای نفرین به ترامپ

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها