چرا مجلس دوست دارد روی اعصاب مردم باشد؟

مردم گرفتار گرانی و مجلس در گرداب طرح های روی اعصاب جامعه... حکایت همچنان باقی است...

قرن نو نوشت: طرح صیانت از فضای مجازی از جنجالی ترین اقدامات این مجلس بود که هنوز سرانجام آن مشخص نشده است. 

تلاش برای ممنوع کردن ورود آلات موسیقی به کشور، تعیین مجازات برای نگهداری حیوان خانگی، تغییر نکردن ساعت رسمی کشور و ...از دیگر اقدامات مجلسی ها در سه سال گذشته بوده است، سه سالی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشته اند اما مجلس مشغولیت هایی اینچنینی برای خود تعریف کرده است.

بنا به برخی آمار هزینه هر دقیقه مجلس ۲۱ میلیون تومان است و در یک جلسه یک ساعت علنی یک میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و نظام می گذارد.

در چنین شرایطی انتظار مردم از نمایندگان خود تصویب طرح‌هایی چون صیانت از فضای مجازی است که حتی معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد یا ورود به برخی تصمیمات مهم اقتصادی که دولت را در مسیر حل مشکلات کمک کند؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها