اگر دموکراسی غربی غلط است پس طالبان درست است؟

با ادعایی که سید احمد خاتمی در مورد دمکراسی و مغایرت آن با قانون خدا مطرح کرده است، حرف او در مقابل عملکرد داعش و گروه‌های مشابه آن چیست؟ مگر جز این است که آنان مدعی اجرای قانون خدا به صورت واقعی آن هستند و نظام‌های سیاسی دیگر از جمله آموزه‌های شیعی را شرک می‌دانند!

پس اعتراض‌تان به داعش بر چه اساسی است؟

 احمد زیدآبادی 

سید احمد خاتمی گفته است: "دموکراسی غربی مردم را جای خدا می‌نشاند که این شرک‌آلود است و ما معتقدیم مردم باید در جای خود باشند و قانون خدا را برترین بدانند."

در پاسخ به وی باید گفت: دمکراسی غربی و شرقی ندارد. دمکراسی به معنای انتخاب حکمرانان یک جامعه با رأی اکثریت مردم و به رسمیت شناختن حق اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت از راه فعالیت های آزاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تضمین انتقال قانونی و مسالمت آمیز قدرت از بازندۀ انتخابات آزاد و عادلانه به برندۀ آن است. 

این نوع مکانیسمِ مشروع‌سازی قدرت و نحوۀ انتقال آن را شرک‌آلود دانستن، سر از اندیشۀ گروه‌هایی مانند داعش و القاعده و طالبان و امثال آنان در می‌آورد؛ گروه‌هایی که ادعا می‌کنند نماینده و سخنگوی خداوند بر روی زمین‌ و مجری قوانین اویند و مردم هم جز گردن نهادن به حاکمیت آنان که همانا حاکمیت خداست، هیچ راهی پیش رو ندارند و در صورت هر نوع مخالفت و اعتراض، به عنوان باغی و طاغی و محارب و ملحد به اشدّ مجازات خواهند رسید.

با ادعایی که سید احمد خاتمی در مورد دمکراسی و مغایرت آن با قانون خدا مطرح کرده است، حرف او در مقابل عملکرد داعش و گروه‌های مشابه آن چیست؟ مگر جز این است که آنان مدعی اجرای قانون خدا به صورت واقعی آن هستند و نظام‌های سیاسی دیگر از جمله آموزه‌های شیعی را شرک می‌دانند!

ظاهراً احمد خاتمی حتی به لوازم ادعای خود در وضعیت کنونی جهان اسلام توجه ندارد زیرا اگر قرار به شرک شمردن دمکراسی باشد، زبان او در مقابل ادعای زمامداری عدوانی گروه‌های اسلامگرای دیگر به کلی الکن می‌شود!

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها