زهرا شجاعی در گفت وگو با کمپین خانم رئیس جمهور مطرح کرد:

پا در این عرصه گذاشتم تا صدای زنان خاموش این سرزمین باشم

زهرا شجاعی می‌گوید که از او خواسته‌اند مصاحبه کند اما نام برنامه "آقای رئیس جمهور است" طنزی تلخ؛پس به خنده می گوید آقا؟ خانم رئیس جمهور.

علت حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

علیرغم اینکه می‌دانید در هیچ انتخاباتی شورای نگهبان تن به تفسیر واژه ی رجل سیاسی نداده است، اما من پا به این عرصه گذاشتم تا هم از تلاش و کوشش زنان ایران‌زمین در جهت رفع تبعیض‌ها و استیفای حقوق و تحقق عدالت جنسیتی تقدیر کنم و صدای زنان خاموشی باشم که در نهایت عزت و آبرومندی در حفظ کیان خانواده و رشد جامعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، متوازن، همه‌جانبه و درون‌زا، در جای جای این سرزمین، در مزارع، کارخانه‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها و... به فعالیت مشغولند و در انتظار تحقق قسط و عدالت اجتماعی هستند.

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها