بایدن در یک قدمی پیروزی/جمهوری خواه ترین ایالت متمایل به بایدن

آخرین خبرها از ایالت جورجیا حاکی از پیروزی بایدن است.ایالتی که ۲۸ سال است به دموکراتها اقبال نداشته است.

بر اساس آخرین خبرها تاکنون،بایدن با ۹۰۰ رای در جورجیا از ترامپ جلو افتاده و فقط چند هزار رای نشمرده شده باقی مانده است.

اگر او ۱۶ رای الکترال جورجیا را بگیرد فقط یک رای الکترال کم دارد که به ریاست جمهوری برسد. همچنین پیروزی برای دونالد ترامپ بسیار سخت می‌شود. حتی اگر او تمام ایالت‌های باقی‌مانده را از آن خود کند که بسیار بعید است، باز آرای او ۲۶۹ می‌شود که هر دو نامزد را به آرای مساوی می‌رساند.

از سوی دیگر به دست آوردن آرای جورجیا برای حزب دموکرات چرخشی ناگهانی محسوب می‌شود. از سال ۱۹۶۴ این ایالت فقط چهار بار به نامزد دموکرات رای داده است که آخرین آن بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ بوده است. جورجیا ایالتی آبی خواهد شد که در محاصره ایالت‌های قرمز جمهوری‌خواه در جنوب شرقی آمریکا است.

بسیاری امتیاز این تغییر را به استیسی آبرامز می‌دهند. دموکراتی که سال ۲۰۱۸ برای فرمانداری نامزد شد و باخت. اما در دو سال گذشته از تبلیغ و مصاحبه برای حزبش دست برنداشت.شمارش آرا در این ایالت هنوز ادامه دارد و ۹۹ درصد آرا شمارش شده است و اختلاف رای بسیار اندک است. بایدن ۹۱۷ رای در این لحظه جلو است.

از دیروز عصر با شمارش آرای پستی به تدریج بایدن خود را به ترامپ نزدیک‌تر کرد تا امروز که نامزد پیشتاز در این ایالت شد.

در صورت پیروزی بایدن در این ایالت شمار آرای الکترال او به ۲۶۹ می‌رسد که فقط یک رای برای رسیدن به کاخ سفید کم دارد.

 

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها