ابوالقاسم سرحدی زاده در گذشت

وزیر کار دولت مهندس موسوی مردی که ۱۴سال ممتد در زمان طاغوت از۴۳ تا۵۷ را بدون یک روز مرخصی در زندان های شاه گذراند روز۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ به درودحیات گفت.

ابوالقاسم سرحدی زاده در گذشت

او به معنای تمام کلمه عاشق وطن بود.از جمله آزادیخواهان تحول خواه بود که برای اقشار مستضعف بویژه طبقه کارگر همواره قلبش می تپید.مستقل این ضایعه بزرگ را به همه حامیان ایران آباد و آزاد تسلیت می گوید.از خدای بزرگ علو درجاتش را خواهانیم.

عاش سعیدا مات سعیدا

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها