اجازه ندهید متهمین سیاسی در معرض ابتلا به کرونا در زندان بسر برند

بانی خیر شوید و حرکتی را در جهت برچیدن محاکم سیاسی آغاز نمایید. دست کم در کوتاه مدت اجازه ندهید متهمین سیاسی در معرض ابتلاء به کرونا در زندان بسر برند.

اجازه ندهید متهمین سیاسی در معرض ابتلا به کرونا در زندان بسر برند

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه شیدالله ارکانه

با سلام و تحیات، یقینا حضرتعالی هم نگران عزیزانتان و مردم از کرونا میباشید. حسب آنچه اطباء میگویند، احتمال ابتلاء به این بیماری در محیط های بسته افزایش میابد. از همین رو نگرانی زیادی برای زندانیان ازجمله زندانیان سیاسی میرود. یقینا تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی از جهاتی پیچیده تراست. درعین حال آنان دو تفاوت مهم با سایر زندانیان دارند. نخست آنکه آنان نوعا به درخواست مقامات قضایی و امنیتی مراجعه نموده و سودای گریز نداشته اند. بنابراین درصورتیکه به آنان مرخصی داده شود، بعد از فروکش نمودن بحران کرونا یا هر زمان که مسئولین اراده نمایند، آنان به اوین بازمیگردند. ثانیا، که مهم ترست، بازمیگردد به فلسفه جرم سیاسی. بعنوان مسئولی که از ابتدای انقلاب تجربه قوه قضاییه را داشته اید بیش از هر مقام دیگری واقفید که زندانیان سیاسی به معنای واقعی کلمه نه مرتکب جرمی شده اند، نه شاکی خصوصی دارند و نه به حقوق احدی تجاوز کرده اند. تنها "گناه" شان مخالفت و اعتراض به حکومت بوده. انگیزه حکومت ها هم همواره در مجازات منتقدین و مخالفین شان یکسان بوده. با مجازات نمودن معترض و منتقد، میخواهند دیگر احدی جرئت نکند با آنان مخالفت نماید.

حضرت آیت الله رئیسی بزرگوار، جوامع دیگر به کنار، آیا تجربه مملکت خودمان بی نتیجه بودن این رویه را به وضوح نشان نمی دهد؟ آیا مجازات و به زندان انداختن مخالفین در زمان رژیم قبل از انقلاب توانست مخالفین را ساکت نماید؟ آیا رویه ای که یک دهه میشود بعد از اعتراضات 88 با معترضین از جمله دانشجویان صورت میگیرد نتیجه بخش بوده؟ آیا دانشگاهها ساکت شده و دیگر خبری از اعتراضات دانشجویی، کارگری و معلمان نیست؟

استدعا دارم با توجه به تجربه میهن خودمان قبل و بعد از انقلاب که بی نتیجه بودن مجازات مخالفین و منتقدین حکومت را به رای العین نشان میدهد، بانی خیر شوید و حرکتی را در جهت برچیدن محاکم سیاسی آغاز نمایید. دست کم در کوتاه مدت اجازه ندهید متهمین سیاسی در معرض ابتلاء به کرونا در زندان بسر برند.

ایام بکام باد

صادق زیباکلام

دهم اسفند1398

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها