وقتی نه در داخل کشور قبولمان دارند نه در خارج، شعار دادنمان برای چیست؟

معاون اول دولت روحانی: مبارزه با فساد بدون عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی در حد همان شعار می‌ماند.

وقتی نه در داخل کشور قبولمان دارند نه در خارج، شعار دادنمان برای چیست؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی، گفت: بدون اتخاذ تصمیمات بزرگ، بحران‌های کشور حل نمی‌شود. تصمیمات بزرگ نیاز به سرمایه اجتماعی و اعتبار در میان مردم دارد.

برای آغاز اصلاحات بزرگ اقتصادی ابتدا از سیاست داخلی و خارجی شروع کرد.

معلوم نشد پشت بابک زنجانی چه کسی بوده و با این روش مبارزه با فساد، فساد ریشه‌کن نمی‌شود.

اگر می‌خواهیم بتوانیم تصمیمات بزرگ بگیریم ابتدا باید عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی برقرار شود.

باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم و به بازار دنیا دسترسی داشته باشیم. / دنیای اقتصاد

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

  • ناشناس

    جناب جهانگیری عده ای خودپسند.دردنیای خیالی خود.خودشانرابرتر از دیگران می‌بینند.ودرواقع تصور می کنند قوم برگیزده خداوند روی زمین هستند.وبرایشان مهم نیست که مردم داخل وخارج نسبت به آنها چه دیدگاهی دارند .اتفاقا این قوم ازدشمنی دیگران بیشترین انرژی رامیگیرند وهرچه بیشتر دشمن تراشی می‌کنند احساس برحق بودنشان بیشترمیشود.

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها