محمد عطریانفر در گفتگوی ویدیویی با مستقل آنلاین:

خلف وعده نجفی به نیروهای امنیتی

عطریانفر در این گفتگو، به وضوح از هوشیاری حسین مرعشی و غفلت محمدعلی نجفی در پذیرش شهرداری تهران تحلیلی جامع ارائه داد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها