سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با مستقل:

تندروها از امام زمان هم حرف‌شنوی ندارند!

سلیمی نمین می‌گوید: به هرحال عامه مردم صدای آن‌ها را صدای نظام می‌دانند. متاًسفانه این تندرو‌ها کنترل‌بشو نیستند و خودشان را عقل کل می‌دانند. این‌ها از امام زمان هم حرف شنوی ندارند!

تندروها از امام زمان هم حرف‌شنوی ندارند!

مستقل: جامعه در حال تجربه  دودستگی عجیبی است. بحث پرماجرای حجاب در کنار گرانی‌های افسارگسیخته و ... تقابلی جدی بین مردم و حاکمیت به وجود آورده است. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفتگو با «مستقل» به چرایی این اتفاق هزینه ساز و نگران کننده پرداخته است:

 

دو قطبی به جایی رسیده است که حتی عده‌ای در روز قدس به حمایت از اسرائیل پرداختند

عده‌ای آشکارا لج بازی می‌کنند و بدون اینکه اهل تحقیق و مطالعه باشد، فقط به این دلیل که ناراحتی‌هایی دارند لج کرده و می‌گویند، آن چیزی که شما می‌گویید را نمی‌خواهیم. قطعاً این شکی از تقابل با نظام است. در واقع وقتی برخی از روی لجاجت مسلمات دینی را هم رد می‌کنند، طبیعی است که گروهی از مردم در مسائل سیاسی و حتی موضوع اسرائیل هم واکنشی منفی به آنچه مطلوب نظام است نشان بدهند. با این توضیح که لجاج شان از طریق شناخت و معرفت نیست.

این لج کردن جدی ریشه در کدام کوتاهی و اهمال دارد؟

وقتی معترض احساس می‌کند صدایش شنیده نمی‌شود، طبیعی است که لج می‌کند تا طرف مقابل را بچزاند و بیازارد. به همین دلیل درباره موضوع‌های مسلمی، چون حجاب و اسرائیل واکنشی رادیکال نشان بدهد تا اعلام تقابل کند.

تقابلی نگران کننده یا ...؟

قطعاً نگران کننده. به هرحال وقتی لج بازی جدی گرفته می‌شود، عقل از کار می‌افتد. یعنی رفتار‌ها بر اساس عقل و اندیشه انجام نمی‌پذیرند.

سهم تندرو‌هایی که به نوعی به حاکمیت وصل هستند، در این فضای تنازعی چقدر است؟

به هرحال عامه مردم صدای آن‌ها را صدای نظام می‌دانند. متاًسفانه این تندرو‌ها کنترل‌بشو نیستند و خودشان را عقل کل می‌دانند. این‌ها از امام زمان هم حرف شنوی ندارند!

دختری که حجاب را اختیاری می‌خواهد، می‌تواند بگوید حکومتی که نمی‌تواند تندرو‌ها را کنترل کند، نظرش را به من هم نمی‌تواند دیکته کند.

باید به آن‌ها حق داد که چنین حرفی را بزنند. در واقع لج بازی از همینجا شروع می‌شود و برای اینکه لج شما را در بیاورند، به بدترین شکل ممکن عمل می‌کنند و امکان دارد، روز به روز رفتار‌های تندتری داشته باشند. این شرایط به این دلیل است که خیلی از رفتار‌های ارگان‌های رسمی غیرمنطقی است. البته در بحث حجاب نیروی انتظامی بنا ندارد برخورد فیزیکی و خیابانی داشته باشد. اما طبیعتاً از طریق دوربین‌ها شرایط حجاب را رصد می‌کنند تا جامعه به سمت عریان شدن نرود.

مخالفان حجاب اجباری به اختلاس، گرانی و ... هم اشاره می‌کنند و به مانند حجاب، خواستار برخورد با این بی قانونی‌ها هم هستند.

من به آن‌ها حق می‌دهم که چنین مطالبه‌ای داشته باشند. اما هیچکدام جای همدیگر را نمی‌گیرند. در واقع هم حجاب زشت است، هم اختلاس، گرانی و. اگر کسی گرسنه باشد، عفت هم لطمه می‌خورد و ممکن است، کار به جا‌های باریکی کشیده شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

  • ناشناس

    مگر‌تند‌روها‌مسلمان‌هستند‌که‌امام‌زمان‌را‌بسناسند‌امام.و‌پیغمبر‌و‌خدای‌آنان‌پول‌قدرت‌و‌مقام‌است‌امام‌حسین‌را‌هم‌افرادی‌شبیه‌به‌این‌حیوانات‌کشت

  • ناشناس

    انها‌برای‌حفظ‌حکومت‌و‌غارتشان‌حاضرند‌از‌رویجنازه‌امام‌زمان‌رد‌شوند

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها