دشمن باعث شده که شما از فقر بترسید!

شیطان و دشمن کاری می‌کنند که شما از فقر بترسید و این ترس را در دل مؤمن ایجاد می‌کنند.

دشمن باعث شده که شما از فقر بترسید!

 امام جمعه شیراز: شیطان شما را از اینکه فقیر بشوید می‌ترساند؛ دشمن هم همین کار را می کند

دژکام، امام جمعه شیراز: شیطان شما را از اینکه فقیر بشوید می‌ترساند. به صورت مداوم در برنامه‌های مختلف خود شیاطین جن و انس کاری می‌کنند که شما از فقر بترسید و این ترس را در دل مؤمن ایجاد کنند، چیزی که دشمن در این راستا انجام می‌دهد.

شیطان برنامه‌ریزی می‌کند تا شما را از نظر اقتصادی زمین بزند، این جنگی که در عرصه ارزی این چند روز به وجود آوردند جنگ است و توقع از مدیران و مسئولان دولتی این است که در مقابل این قضیه آرایش جنگی بگیرند./فارس

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.