رئیسی بعد از اینکه رأی آورد، هر کاری که خودش دلش خواست کرد

رئیسی وقتی خیالش راحت شد که رأی آورده، هر کاری دلش خواست انجام داد!

رئیسی بعد از اینکه رأی آورد، هر کاری که خودش دلش خواست کرد

نماینده مجلس: آقای رئیسی وقتی خیالش راحت شد که رأی آورده، هر کاری دلش خواست انجام داد!

مصطفی حسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

یکی از اشتباهات دولت این است که حاضر نشد از روز اول مجلس را به برادری قبول کند و در گوش او خواندند که نفر اول اجرایی کشور هستید و به کسی راه نشان ندهید و دولت با این نگاه و خیال راحتی که رای آورده است، هر کاری خواست انجام داد.

 دولت اشتباهات بزرگ و زیادی انجام داده است یکی از اشتباهاتش این بوده که در ارتباط با استفاده از نیروهای توانمند و متخصص کشور، کوتاهی کرد، امروز دسترسی مردم به ارزاق عمومی سخت شده، فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده و نمی‌دانم چطور می خواهیم جواب بدهیم؟/شفقنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.