احمدی نژاد: سیاست و نظامی گری و اقتصاد از هم جدا نیستند!

احمدی نژاد در یک مصاحبه گفت: سیاست و نظامی گری و اقتصاد از هم جدا نیستند!

احمدی نژاد: سیاست و نظامی گری و اقتصاد از هم جدا نیستند!

طلوع نیوز: هدف نهایی آنها چیست؟ اقتصادی، تسلیحاتی و یا کشورگشایی است؟

دکتر احمدی نژاد: اینها همه با هم است. اگر سلطه نباشد، اقتصاد هست؟ اگر دولت آمریکا، شوروی و چین بر نظامات اقتصادی و سازوکارهای سیاسی جهان مسلط نباشند، چگونه میتوانند جریان اقتصاد را به نفع خودشان مدیریت کنند؟ ما اینها را تفکیک میکنیم برای اینکه بتوانیم بحث کنیم والّا سیاست و نظامی گری و اقتصاد که از هم جدا نیستند. جریان سرمایه ای که دارد به سمت مرکز سرمایه داری می رود، این در سایه سلطه پایگاه های نظامی و اطلاعاتی و تسلط دولت آمریکا بر مراکز تصمیم گیری جهان است. اگر اینها از بین برود، چه کسی حاضر است اجازه بدهد معدن، نفت، انرژی، نیروی انسانی و ثروتش را دیگران ببرند؟ کسی حاضر نیست.

آنها دنبال نظم جدیدی هستند و با هم تفاهم کرده اند. قرار بود روسیه اوکراین را بگیرد و بقول پوتین، شوروی سابق را احیا کند یعنی تمام آن قسمت هایی را که جدا شده اند، برگرداند. چین تایوان را بگیرد، آمریکا هم سمت ایران بیاید./ ۳

(مصاحبه با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان - خرداد ۱۴۰۱) 

حجم ویدیو: 4.30M | مدت زمان ویدیو: 00:01:31

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.