سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد.

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد. 

به گزارش مستقل آنلاین فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در توییتر خبر از بستری شدن تاجزاده در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی خبر داد.

توییتر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها