اقتصاد چه ربطی به حجاب و نماز خواندن دارد؟

رابطه ای بین اقتصاد و حجاب وجود ندارد. هیچ ارتباطی بین اقتصاد مردم و حجاب و نماز خواندن وجود ندارد.

به گزارش مستقل آنلاین امام جمعه اصفهان گفت: حجاب و اقتصاد دو موضوع متفاوت از هم هستند و بحث حجاب هیچ ارتباطی با بحث اقتصاد ندارد.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: مسأله حجاب یک دستور الهی است و این طور نیست که اگر آدم گرسنه باشد باید چادرش را دور بیندازد و نمازش را ترک کند. آدم ها نباید گرسنه باشند و دولت ها باید سعی کنند مردم در رفاه باشند؛ اما این نیست که اگر رفاهشان کم شد چادر را دور بیندازند یا نماز و روزه را ترک کنند. این کمال حماقت است که یک انسانی فکر کند دین دارد و در عین حال برای یک بی تدبیری دولت یا حکومت در مسائل اقتصادی، بگوید که من دین را نمی خواهم.

مسأله حجاب کار به مسأله اقتصاد ندارد. مسأله حجاب یک دستور الهی است و این طور نیست که اگر آدم گرسنه باشد باید چادرش را دور بیندازد و نمازش را ترک کند. آدم ها نباید گرسنه باشند و دولت ها باید سعی کنند مردم در رفاه باشند؛ اما این نیست که اگر رفاهشان کم شد چادر را دور بیندازند یا نماز و روزه را ترک کنند. این کمال حماقت است که یک انسانی فکر کند دین دارد و در عین حال برای یک بی تدبیری دولت یا حکومت در مسائل اقتصادی، بگوید که من دین را نمی خواهم. کسانی که این طوری دین را کنار می گذارند، اصلا دین ندارند.

اینها با هم جدا است و این طور نیست که ما اقتصاد مردم را درست کنیم تا حجاب داشته باشند. حجاب باید سرجای خودش باشد و دنبال مسائل اقتصادی مردم هم باید باشیم.

اقتصاد مردم ممکن است چه ربطی با حجاب، نماز خواندن و روزه گرفتن داشته باشد؟

 مثلا فقط اغنیاء نماز می خوانند و هرکس فقیر شد باید نماز را ترک کند؟! همیشه بیشتر فقرا همراه دین هستند و کسانی که خیلی پولدار هستند دنبال عیش و نوش بوده اند. بعضی ها می گویند اگر می خواهیم درست کنیم اول باید اقتصاد را درست کنیم؛ غلط می گویند، اقتصاد مردم ربطی با حجاب، نماز خواندن و روزه گرفتن ندارد. اینها دستور الهی است و باید انجام بدهند و این طرف هم دولتمردان تقصیری کرده اند، چه ربطی به دستورات الهی دارد؟! همه اینها بهانه جویی است و آخرش این است که کسانی که این حرف ها را می زنند تدیّن واقعی را ندارند.

 

مقام معظم رهبری کرارا تأکید کرده اند در رابطه با اینکه روحانیت، اعم از ائمه جمعه و غیر جمعه، باید با مردم حالت پدری داشته باشند؛ برای اینکه روحانیون قصد غرضی ندارند غیر از اینکه به مردم خدمت کنند. روحانیون کجا سر مردم کلاه گذاشته اند؟! کجا خورده اند و در رفته اند؟! همیشه واقعا در فکر مردم بوده اند و با اقتصاد ضعیف خودشان می ساخته اند. انصافا من به سهم خودم از روحانیت شیعه تشکر می کنم که همه جا پیشتاز بوده اند. نسبت به جمعیتشان، خیلی بیشتر از مردم در جنگ شهید شدند. از یک جمعیت 30 هزار نفری، چهار هزار نفرشان در جنگ به شهادت رسیدند؛ غیر از طلاب و روحانیونی که بچه های آنها به شهادت رسیدند.

ما کم مردم را توجیه می کنیم که روحانیت شیعه همواره در کارهای خوب جلودار مردم بوده اند. ممکن است کسی تخلفی هم بکند و به قول مرحوم بروجردی ممکن است گرگی هم در لباس میش آمده باشد، ولی اینها خیلی کم هستند. عمدتا روحانیت هدایتگر مردم است و با محبت با مردم صحبت می کند؛ با مردم رفیق است و دشمنی و مقابله ای ندارند؛ ملک و مالی ندارند که بخواهند دعوا داشته باشند./جماران

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها