• ناصر بزرگمهر روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفتگو با…

    ناصر بزرگمهر میگوید: به‌نظرم در موضوع کرونا چینی‌ها بازنده شدند، مردم جهان و خصوصا غربی‌ها که در کرونا بیشتر کشته…

رسانه

یادداشت رسانه