مأموریت رئیس‌جمهور متوقف کردن فساد ⁩و ⁧رانت‌های ⁩ گسترده است

همتی: ‌امروز، مهمترین مأموریت رئیس جمهور متوقف کردن ⁧ فساد ⁩و ⁧رانت‌های ⁩ گسترده است.

مأموریت رئیس‌جمهور متوقف کردن فساد ⁩و ⁧رانت‌های ⁩ گسترده است

عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در توئیتی مهمترین مأموریت رئیس جمهور را متوقف کردن ⁧ فساد ⁩و ⁧رانت های ⁩ گسترده دانست.

وی در این باره نوشت: امروز، اقتصاد مسئله اول کشور است.  ‌تنها با یک تیم⁧ کارآمد ⁩و نیز با استفاده از تمامی یافته های ⁧ علم اقتصاد ⁩می توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.

‌امروز، مهمترین مأموریت رئیس جمهور متوقف کردن ⁧ فساد ⁩و ⁧رانت های ⁩ گسترده ای است که عده‌ای را هر روز فربه‌تر و توزیع درآمد را به نقطه‌ بحرانی رسانده است.

منبع: انتخاب

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها