شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران 2 فرخوان داد:

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای برای خرید «آمونیاک» و «آهک کلوخه ای»

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران برای خرید 2 محصول مورد نیاز شامل آمونیاک و آهک کلوخه ای، فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی داد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به منظور ایجاد فضای رقابتی، در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده/ تولیدکننده ذیصلاح نسبت به تجدید فراخوان «خرید و تحویل 1800 تن آمونیاک با خلوص حداقل 19 درصد» و نیز «خرید و تحویل 15هزار تن آهک کلوخه ای فله ای» اقدام کند.

علاقه مندان می توانند برای دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1401.03.28 مراجعه کنند. مهلت بارگذاری اسناد نیز حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1401.04.11 در سامانه یاد شده است.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها