فراخوان یک مرحله ای"ساخت 5 عدد رسوبگیر گابیونی و 4 عدد سد ملاتی "

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد فراخوان انتخاب پیمانکار"عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت 5 عدد رسوبگیر گابیونی و 4 عدد سد ملاتی " و همچنین "مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر در کارخانه" را برگزار کند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این شرکت با توجه به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، فرآیند ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت "عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت 5 عدد رسوبگیر گابیونی و 4 عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام می دهد. از این رو از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی داخلی دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام کنند.

مدت زمان اجرای پروژه شش ماه کامل شمسی و تامین مالی از منابع داخلی شرکت است. زمان دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1400.05.03 و زمان و محل بارگذاری اسناد نیز حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 1400.06.09 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.

زمان گشایش پاکت‌ها ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1400.06.10 در نشانی مندرج در بند «2» (شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران) تعیین شده است.

مزایده فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران همچنین "مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار می کند. بنابراین از کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) که مایل به شرکت در مزایده فوق هستند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

مدت زمان اجرای پروژه سه ماه کامل شمسی تعیین شده است. زمان دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1400.05.03 اعلام شده است و زمان و محل تحویل اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 1400.06.09 خواهد بود.

زمان گشایش پاکت‌ها این مزایده عمومی ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1400.06.10 محل کارخانه (شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران) است.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها