به زودی سامانه ای برای خانوارهایی که یارانه دریافت نکردند، اعلام می شود

سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نکردند، می‌توانند مشخصات خود را در سامانه‌ای که به زودی اعلام خواهد شد، ثبت کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامکی سراسری برای سرپرستان خانوار ارسال کرده است و براساس پیامکی ارسال شده، سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نکردند، می‌توانند مشخصات خود را در سامانه‌ای که به زودی اعلام خواهد شد، ثبت کنند.

این سامانه قرار است به زودی توسط سازمان هدفمندی یارانه آماده و افرادی که یارانه دریافت نکردند اعتراض خود را در آن ثبت کنند. درحال حاضر سامانه حمایت که متعلق به وزارت رفاه است برای افرادی که به دهک بندی یارانه خودشان اعتراض دارند آماده و دسترس است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها