اقتصاد ما مریض است و سرطان دارد!

یک اقتصاددان گفت: اقتصاد ما مریض است اقتصاد ما سرطان دارد و سرطان اقتصاد ما این است که «آزادی» وجود ندارد.

اقتصاد ما مریض است و سرطان دارد!

موسی غنی‌نژاد گفت: سرطانش این نیست که مالکیت بخش خصوصی کم است یا زیاد است، سرطانش این است که آزادی وجود ندارد.

سرطانش این است که همه چیز ما دستوری است. سرطان اینجاست. صورت مسئله را درست ببینیم و راه حل را درست مطرح کنیم.

ببینید، نصیحت کردن دولت مردان چه فایده‌ای دارد؟ آقایان نشسته‌اند اینجا (و می‌گویند) آقا اینطوری رفتید خوب نبود، اینجوری بکنید. او اصلا به حرف شما گوش نمی‌دهد. شما را قبول ندارد. اصلا این بحث‌ها برایش مطرح نیست.

ما اگر می‌خواهیم حرف جدی بزنیم، باید راه حل بدهیم، نه اینکه آنچه گذشته را تکرار کنیم. آخر هم نصیحت بکنیم که این سیاست مدار‌ها خبیث و فلان و بهمان هستند. این را همه می‌دانند.

راه حل به نظر من روشن است. دست این سیاست مدار‌ها را باید در پوست گردو گذاشت. باید مجبورشان کرد که یک کاری را انجام دهند. چه جوری مجبورشان کنیم؟ باید آزادی را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم. راه حل این است.

منبع: اکو ایران

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها