اجرای باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ چه زمانی؟

رحمت الله پورموسی کارشناس حوزه کار درباره ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و زمان اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مستقل آنلاین؛ رحمت الله پورموسی کارشناس حوزه کار درباره ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه ۷۵ درصد همسان سازی انجام شد ولی ۲۵ درصد آن باقی ماند که با توجه به اینکه امسال آخرین سال برنامه ششم توسعه است و قوانینی که جاری و سازی است باید نهایتا در سال پایانی برنامه ششم محقق شود، امسال این ۲۵ درصد باقی مانده حتما باید انجام شود.

وی با اشاره به قول مساعد دکتر هاشمی‌ـ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ـ برای تحقق این امر در ماههای آینده تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که از سوی کانون عالی بازنشستگان انجام شده و مکاتبات و مذاکراتی که با سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس صورت گرفته امسال ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق ها حتما انجام خواهد شد./ ایسنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها