دولت با گرانی قیمت بنزین مخالفت کرد

به دلیل عواقب اجتماعی و احتمال افزایش تورم،دولت با گران شدن بنزین مخالفت کرد.

به گزارش مستقل آنلاین،العربیه نوشت:

به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)،عربستان سعودی مخالفت خود با توصیه های لغو سقف قیمت داخلی بنزین را تایید کرد. اینصندوق افزود که دولت سعودی بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی تاکید کرد.

 گزارش صندوق بین المللی پول حاکی از تاکید پادشاهی عربستان بر اهمیت تضمین این است که صنایع همچنان هزینه تولید را متحملمی شوند و "حفظ انسجام اجتماعی و اطمینان از توانایی صنایع برای تحمل هزینه ها مهم‌ترین موضوع برای این کشور است."

 بر اساس این گزارش؛  مسئولین اقتصادی ریاض از تعهد دولت به انضباط مالی و محدودیت های بودجه برای سال 2022 با وجود قیمتهای بالای نفت استقبال کردند.

 برای حمایت از تحکیم مالی و گذار به اقتصاد سبزتر، مدیران بر لزوم ادامه اصلاحات قیمت انرژی از جمله بازنگری سقف قیمت بنزینتاکید کردند و از تعهد دولت برای رسیدن به سطح قیمت انرژی در بازار تا سال 2030 استقبال کردند.

 مسئولین اقتصادی عربستان از اصلاحات جاری دولت برای تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی از طریق برنامه های هدفمند، که به حفظاصلاحات قیمت انرژی کمک می کند، قدردانی کردند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 به 3.2 درصد رسید که ناشی از بهبود بخش غیرنفتی، با نرخبالای اشتغال نیروی کار سعودی و افزایش مشارکت زنان است.  صندوق انتظار دارد با وجود تشدید سیاست های پولی و کنترل مالی وپیامدهای جنگ در اوکراین که همچنان محدود است، رشد اقتصاد عربستان در سال جاری به 7.6 درصد برسد.

 در میان مدت، انتظار می رود که رشد در نتیجه بهره مندی از مزایای اجرای مداوم اصلاحات افزایش یابد.

 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی امسال به 4.2 درصد و در سال آینده به 3.7 درصد برسد.

 به نوبه خود، مازن السدیری، رئیس تحقیقات الراجهی کپیتال، با بیان اینکه انتظار صندوق از تورم 2.8 درصدی در عربستان سعودی عددزیادی نیست، افزود: افزایش قیمت انرژی باعث افزایش سطح تورم و تأثیر بر بخش خدمات و خرده فروشی خواهد شد، بنابراینپادشاهی عربستان به توصیه صندوق بین المللی پول برای لغو این تورم عمل نخواهد کرد.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها