رئیس هیات مدیره شستا مطرح کرد:

ضرورت پایش رعایت انضباط مالی توسط شرکت های تابعه

عضو هیئت مدیره شستا گفت: یکی از راههای ایجاد انضباط مالی پایش اجرای دستورالعمل ها توسط معاونت برنامه ریزی شرکت هاست.

 سید امیرمنصور برقعی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جمع بندی اولین پنل از همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با عنوان “تولید؛ حاکمیت شرکتی و شفافیت انضباط مالی” اظهار کرد: دستورالعمل شفافیت و حاکمیت شرکتی توسط بورس به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. بنابر این دستور العمل اعضای هیئت مدیره موظفند طبق دستورالعمل به لحاظ مالی و حقوقی بطور دوره ای به ارتقای سازمانی بپردازند.

به گزارش شستا رسانه، وی با تاکید بر ضرورت مطالعه و منطبق سازی شرکت ها با دستورالعمل سازمان بورس گفت: اصل ایجاد انضباط مالی بر مبنای نقشه راه است و این مهم همان سند بودجه ای است که در تمامی شرکت ها وجود دارد که باید توسط معاونت برنامه ریزی شرکت ها پایش و با اعمال کنترل با اسناد بالادستی تطبیق یابد.

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بیان کرد: قرار گرفتن صورت های مالی شرکت ها بر روی کدال، رعایت انضباط مالی و مستند سازی آن است بنابراین پیاده سازی بندهای دستورالعمل ضرورت دارد.

برقعی با اشاره به وجود تکالیف مجامع سال گذشته برخی شرکت ها گفت: مدیران عامل نباید اجازه تکرار یک بند را برای سالهای متمادی بدهند وقتی یک بندی ۵ سال در حال تکرار است باید راه حلی برای آن اندیشیده شود، باید علت تکرار آن مشخص شده و برای رفع اثر آن اقدام شود چرا که تکرار بندها در سالهای مختلف به معنای مدیریت ناکارآمد آن شرکت است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها