اگر دریاچه ارومیه خشک شود تا زنجان باید تخلیه شود.

یک روز تاخیر در افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه جایز نیست.

 دریاچه ارومیه قلب تپنده آذربایجان است، در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه باید تا زنجان تخلیه شود.

  پروفسور کردوانی و خانم دکتر لک در سال ۹۳ و ۹۷ اظهارنظر کرده بودند ریختن آب در دریاچه ارومیه خیانت است.

خیانت بیان این نوع دیدگاه ها است.

باید طرح احیای دریاچه ارومیه بدون حتی یک ساعت تاخیر ادامه پیدا کند.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها