محمد علی نجفی به گناهش اقرار کرد:

قتل میترا استاد به دلیل خشم و جنون آنی من رخ داد

مستقل آنلاین/صباعربزاده- دادگاه سوم محمد علی نجفی در حالی برگزار شد که فرزند و برادر میترا استاد در دادگاه حاضر شدند.

قتل میترا  استاد به دلیل خشم و جنون آنی من رخ داد

دادگاه سوم محمد علی نجفی به ریاست قاضی محمد علی کشکولی در 31 تیرماه در حالی برگزار می شود که شایعات بسیار زیادی پیرامون این قتل تلخ و ناگهانی در جریان است. مهیار صفری تنها فرزند مقتوله امروز به همراه دایی خود در دادگاه حضور پیدا کرد و گفته های پیشین خود بر مبنای تهدید به قتل مادرش توسط محمد علی نجفی را تکذیب کرد. مهیار صفری در دادگاه اول حضور نداشت اما در دادگاه دوم که به همراه پدرش حضور پیدا کرده بود صراحتا عنوان کرد، محمد علی نجفی مادرش را به قتل با اسلحه ای که در خانه همسر اولش هست تهدید کرده است. در جلسه اول دادگاه دختر و داماد و همچنین راننده محمدعلی نجفی حضور داشتند و به ارائه دیده ها و شنیده های خود در دادگاه پرداختند. در جلسه نخست اولیا دم به دلیل مساعد نبودن حالشان در دادگاه حضور پیدا نکردند. اما در جلسه دوم مهیار حضور پیدا کرد و خواستار قصاص ناپدری خود شد. در جلسه دادگاه امروز که  در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد،  وکلای اولیای دم و مهیار صفری یکی از اولیای دم، محمدعلی نجفی متهم پرونده و وکلای مدافع وی و نماینده دادستان، عوامل بررسی تحقیق جرم، پزشکی قانونی و پزشکان روانپزشکی حضو داشتند. قاضی کشکولی در ابتدای آغاز جلسه به حضار در دادگاه اعلام کرد. در جلسه امروز دادگاه ارزیابی ایراداتی که توسط وکلای نجفی مطرح شد می‌پردازد تا ابعاد قضیه مشخص شود.

وی همچنین افزود: بعد از پایان جلسه قبل اظهاراتی از سوی وکلا و سایر اعضایی که  به نحوی در جریان پرونده بودند مطرح شد که این اظهارات از حیث قضایی فاقد ارزش قضایی است و انتظار می‌رود اظهارنظرها از سوی وکلای طرفین در چارچوب موازین حقوقی باشد.

در ادامه جلسه حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع نجفی با اجازه دادگاه برای قرائت دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: مطالبی در جلسه قبلی به عرض دادگاه رسید که بیشتر نواقص مطروحه از ابتدا تا انتهای پرونده بود و در این جلسه دفاع ماهوی را به استحضار می‌رساند.

او ادامه داد: دادستان مدعی عمومی در پرونده حاضر است و سندی که در دست دارد کیفرخواست است که محصول همه تحقیقات و بررسی‌های مقدماتی در آن ابراز شده است و از آنجا که دادگاه براساس کیفرخواست دادرسی را آغاز کرده، در قبال کیفرخواست بعضا چند مورد را عرض می‌کنم.

وکیل نجفی با بیان اینکه کیفرخواست در کلیت دارای ایرادات ماهوی و شکلی است در کیفرخواست حاضر ادله اثبات جرم قتل عمد موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی است که به درستی روشن و احصا نشده زیرا دادسرا در کیفرخواست برای اثبات بزهکاری موکل وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است در حالی که موکل اقرار به قصد شبه عمدی دارد نه قتل عمد و طبق مواد 164، 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید روشن، بدون ابهام و منجز باشد و در غیر این صورت چنین اقراری فاقد وجاهت است.

گودرزی گفت: موکلش فاقد عنصر عمد در فعل و نتیجه است گفت: لذا استناد دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و گواهی نیز در این ارتباط در پرونده وجود ندارد و از این جهت کیفرخواست صادره ناقص است که استدعای توجه از سوی دادگاه را داریم.

او افزود:‌ موضوع شلیک گلوله به مرحوم استاد از دو جنبه می‌تواند بررسی شود؛ نخست شلیک مستقیم گلوله به قفسه سینه، دوم شلیک گلوله به دست و سپس ورود به قفسه سینه و سوم اصابت گلوله به اجسام سخت و کمانه کردن و برخورد به قفسه سینه اما دادسرا به این موارد ورود پیدا نکرد و توجهی نداشته است. اگر گلوله به کف دست اصابت و سپس وارد قفسه سینه شود در اصل فعل واحدی رخ  داده و اساسا قانون برای این مسئله کیفر مجزا مقرر نداشته که در این پرونده برای اصابت گلوله به کف دست مرحومه تقاضای کیفر مجزا شده است.

وی ادامه داد: چنانچه دادسرا موافق باشد که گلوله کمانه کرده و سپس به قفسه سینه برخورد کرده است قتل شبه عمد قابل استناد است.

درادامه وکیل مدافع محمد علی نجفی به ایراد دفاعیات خود پرداخت و اعلام کرد که موکل وی هیچگاه اقرار به قتل عمد نکرده است. وی همچنین با اشاره به فیلم  دستگیری محمد علی نجفی افزود : با وجودی که وی از سمت خبرنگاران تحت فشار بوده است  اما با زهم بر غیر عمد بودن قتل تاکید داشت. وی در ادامه بیان داشت روز دستگیر موکل وی  تعادل روحی درستی نداشت و از سوی خبر نگاران نیز تحت فشار شدیدی قرار داشت.

گودرزی همچنین افزود با وجود تمامی این فشارها موکل وی بیان داشته که  وقتی با اسلحه وارد حمام می شود مقتوله بر اثر شوک دیدن اسلحه هول شده و با گذاشتن دست خود بر شانه و اسلحه  محمد علی نجفی درگیری به وجود آمده و گلوله ها طبق اظهارات نجفی شکلیک می شوند.

وکیل محمد علی نجفی سپس در ادامه دفاعیات خود از محمد علی نجفی از اظهارات کارشناسانه  استفاده کرد و افزود: اداره تشخیص هویت گفته این اسلحه استاندارد است و خال‌های آن دستکاری نشده است، سرگرد عزتی‌راد گفتند آزمایش گاز باروت دست مثبت بوده است. وی گمان می‌کرد آزمایش گاز باروت روی دست آقای نجفی انجام شده که بعدا مشخص شد این آزمایش روی دست مرحومه انجام شده و دست مرحومه به سلاح نزدیک بوده است، آقای عزتی‌راد گفتند دو طرف با هم درگیر بودند اما برخلاف ادعای تشخیص هویت حاشیه سوختگی نشان می‌دهد فاصله وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم موضوع از لحاظ علمی اثبات شود، افزود: از دست‌های مرحومه نمونه گاز باروت برداشته شده و جواب آن آغشته به شلیک گلوله j.s.r است، موضوع کارشناسی اسلحه واجد اهمیت است.

گودرزی با بیان اینکه عرایض بنده در جلسه گذشته دچار استنباط نادرست شد، ادامه داد: جلسات قبل رفع نقص بود و این جلسه دادرسی ماهوی است، آزمایش گاز باروت زمانی که مثبت است یعنی آزمایش از روی دست ضارب صورت گرفته اما در اینجا آزمایش از روی دست مرحومه برداشته شده است.

وکیل محمدعلی نجفی با بیان اینکه تعارض جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت وجود دارد گفت: فیزیک جنایی در نخستین گزارش گفته فاصله شلیک کمتر از 5 متر و بیش از یک متر است، اما در جلسه رفع نقص اعلام کرده فاصله بیش از 30 سانتی‌متر است، بعدا گفته‌اند فاصله نزدیک قاتل و مقتول حاصل از درگیری بوده است.

وی افزود: اگر مرحومه دستش را دراز کرده باشد، باید حداقل 80 سانتی‌متر فاصله وجود می‌داشت بنده باید با اعتراضی عرض کنم که نباید در این پرونده یک کارشناس اظهار نظر می‌کرد، اشتباهاتی در فیزیک جنایی روی داده، ما به ارگانی تحت عنوان تشخیص هویت در این پرونده اعتراض داشتیم.

وکیل نجفی با بیان اینکه به راحتی مشخص است که موکل تعادل نداشته افزود: سرگرد عزتی‌راد؛ کارشناس اسلحه‌شناسی گفتند که آقای نجفی تعادل نداشته است.

گودرزی ادامه داد: دست مرحومه به سلاح چسبیده بوده و موکل کنترلی بر سلاح نداشته است، اقرار متهم در دادگاه واجد حُجیت است، بازپرس از آقای نجفی پرسیده آیا در زمان ورود به حمام اسلحه مسلح بوده که آقای نجفی گفته اسلحه به خاطر بی‌تجربگی از قبل مسلح بوده، وارد حمام شدم اما قصد قتل نداشتم، می‌خواستم میترا از سماجت خود دست بکشد.

بعد از اتمام صحبت های وکیل مدافع متهم ، قاضی کشکولی در خصوص ابهاماتی که در جلسه پیشین توسط اظهارات وکیل مدافع به وجود آمده بود از محمد علی نجفی خواست تا با صحبت های خود به این ابهامات و شبهات پاسخ دهد.

آیا شخص سومی در صحنه قتل حضور داشته است؟

در این هنگام قاضی کشکولی از نجفی خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید از ساعت 12 شب گذشته تا زمان وقوع قتل به غیر از شما مقتوله و فرزند وی آیا فرد دیگری در منزل شما بود یا خیر.

نجفی پاسخ داد: اگر منظورتان از شب قبل از قتل است پاسخ منفی است.

رئیس دادگاه خطاب به وی گفت: شما در تحقیقات قبلی گفتید 7 الی 8 روز قبل به این منزل نقل مکان کردید و افرادی هم در این نقل مکان مانند برادر مرحومه و آقای آقازاده راننده شما کمک می‌کردند. از ساعت 12 شب تا صبح که از خواب بیدار شدید و زمان وقوع قتل و خروج از منزل فرد دیگری هم داخل منزل بود یا خیر، که نجفی پاسخ داد: خیر، غیر از ما سه نفر، فرد دیگری در منزل نبوده است. البته شب قبل برادر مرحومه به منزل ما برای شام آمده بود که حدود ساعت 10:30 شب رفت که از آن به بعد من، مرحومه و فرزند وی داخل منزل بودیم.

قاضی کشکولی از متهم پرسید اتفاقات رخ داده از حدود ساعت 9:05 تا 9:23  که قتل صورت گرفته را توضیح دهید.

نجفی پاسخ داد: آنچه که اتفاق افتاد حدود ساعت 9:30 بود و بعد از این مدت دچار شوک شدم و پس از آن به راننده‌ خود زنگ زدم تا به منزل بیاید. زمان وقوع قتل من و مرحومه استاد داخل منزل بودیم و قبل از آن نیز ساعت 8:30 صبح مهیار را از خواب بیدار کردم تا برای رفتن به مدرسه آماده شود.

قاضی کشکولی از متهم سوال کرد آیا شما غیر از اسلحه کمری سلاح دیگری هم داشتید یا خیر، که نجفی در جواب گفت: سلاح دیگری نداشتم. البته یک مسلسل که توسط وزارت دفاع یا ارتش به صورت شکیل ساخته شده بود به اعضای دولت و برخی مسئولین داده شده بودکه آن اسلحه را پس از مدتی بازگرداندم.

قاضی سوال کرد: بنابراین اسلحه به شما تعلق دارد.

متهم پاسخ داد: بله.

رئیس دادگاه همچنین از نجفی سوال کرد آیا بعد از وقوع قتل و خروج از منزل با اسلحه تا زمان تحویل آن به آگاهی فرد دیگری غیر از شما اسلحه را حمل کرد یا خیر.

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی کشکولی همچنین سوال کرد: در منزل اسلحه را به همراه چند گلوله نگهداری می‌کردید؟

نجفی گفت: گلوله‌ها داخل خشاب بود و فکر می‌کنم تعداد آن 13 گلوله باشد که طبق گزارش ماموران 5 گلوله شلیک  و 8 گلوله در خشاب باقی مانده است.

رئیس دادگاه از متهم سوال کرد: شما از مرحله تحقیقات تا جلسات دادگاه 3 روایت درباره مسلح بودن یا نبودن اسلحه مطرح کردید؛ یکجا گفته‌اید اسلحه را مسلح کردم، در جای دیگری گفته‌اید یادم نمی‌آید و در جلسه دادگاه مطرح کردید که اسلحه از قبل مسلح بوده است. در این باره توضیح دهید؟

نجفی در پاسخ گفت: زمانی که این اتفاق افتاد اسحله را از داخل کمد برداشتم و به سمت حمام رفتم یادم نمی‌آمد که چه اتفاقی افتاده است اما الان که فکر می‌کنم، اسلحه از قبل مسلح بوده است.

قاضی در ادامه از وی پرسید: با توجه به اینکه یکی از ابهاماتی که وکیل شما مطرح کرده شلیک 9 گلوله یا وجود آثار 9 گلوله در صحنه جرم است توضیح دهید که چند گلوله شلیک کردید؟

نجفی پاسخ داد: ابتدا فکر می‌کردم 4 گلوله شلیک کردم اما در دادسرا گفتند که بعد از شلیک گلوله اول که به بالش و سپس به درب کمد برخورد کرده 4 گلوله دیگر و در مجموع 5 گلوله شلیک شده است و در مورد تعداد گلوله‌ها نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم زیرا در آن شرایط تعداد گلوله‌ها را متوجه نشدم و بعد متوجه شدم که بعد از گلوله آخر مرحومه دست مرا رها کرد و عقب رفته و داخل وان افتاد. طبق گزارش ماموران ظاهرا 5 گلوله شلیک شده چون 8 گلوله هم داخل خشاب باقی مانده است.

قاضی از متهم سوال کرد: آیا مرحومه دست شما را گرفته بود؟

نجفی گفت: مرحومه ابتدا دستها را روی شانه من گذاشت و تعادل من به هم خورد، عقب رفتم و یک گلوله شلیک شد که به بالش اصابت کرد و پس از آن به درب کمد برخورد کرد و بعد از آن با دو دست، دست مرا گرفت و چند بار دستم بالا و پایین شد. با توجه به اینکه انگشتم روی ماشه بود خواستم دستم را رها کنم اما در بی‌تعادلی 3 یا 4 گلوله شلیک شد و شلیک گلوله‌ها در این حالت بود و بعد از گلوله چهارم دست مرا رها کرد و بعد از آن هیچ شلیکی انجام نشد. 

نجفی ادامه داد: وقتی که مرحومه دست مرا رها کرد و داخل وان افتاد نگاه کردم و به جلو رفتم و دستی به سر و صورتش کشیدم اما هیچ حرکتی نکرد.

قاضی سوال کرد: وکیل شما خواستار آزمایش خونی شده است که کف حمام ریخته شده بود آیا این خون ناشی از بدن شما بود یا مقتوله.

نجفی پاسخ داد: مسلما من زخمی نشدم و حتما از بدن مرحومه بوده است.

قاضی پرسید: وقتی مرحومه داخل وان حمام سقوط کرد اسلحه را کجا گذاشتی؟

نجفی گفت: جلو آینه دستشویی گذاشم و سپس رفتم مرحومه را بررسی کردم. چند قدم داخل منزل زدم و سپس اسلحه را داخل کیف گذاشتم و از منزل خارج شدم.

قاضی کشکولی همچنین از متهم سوال کرد دکمه‌های پیدا شده داخل سالن آیا متعلق به شماست؟

نجفی پاسخ داد: زمانی که به منزل جدید رفتیم مشاجره و درگیری فیزیکی با همدیگر نداشیم و مشاجره‌ها لفظی بوده است من می‌دانم یک دکمه مربوط به پیراهنی است که پوشیدم و به قم رفتم، آستین این پیراهن دو دکمه داشت که یکی از آنها افتاده بود و از وجود دکمه‌های دیگر اطلاعی ندارم.

بعد از صحبت های محمد علی نجفی کارشناس اسلحه، سرگرد عزتی راد در جایگاه حضور پیدا کرد و به ارائه مطالب خود پرداخت.

قاضی کشکولی از سرگرد عزتی‌راد پرسید با توجه به 4 گلوله شلیک شده و گلوله آخر که به بدن مقتول اصابت کرده آیا مقتوله حالت تدافعی داشته که عزتی راد پاسخ داد: آقای گودرزی وکیل متهم گفتند که بنده اظهارنظر کردم خانم استاد حالت التماسی داشته اما بنده به یاد ندارم از این واژه استفاده کرده باشم اما مسلم است دست آقای نجفی آزاد نبوده و اظهارات آقای نجفی قریب به واقعیت است.

پس از اظهارت سرگرد عزتی و موکلان محمد علی نجفی و پرسش و پاسخ های قاضی کشکولی پسر میترا استاد مهیار صفری به  جایگاه فراخوانده شد.

مهیار صفری بیان داشت در صحنه قتل شوکه شده بودم

قاضی بار دیگر ازخبرنگاران خواست تا از گرفتن عکس از مهیار صفری خودداری کنند و از وی پرسید: در صحنه جرم تعدادی دکمه کشف شده که ناشی از پاره شدن پیراهن است، آیا این دکمه‌ها مربوط به شماست که مهیار پاسخ داد: بله، دکمه‌ها متعلق به پیراهن من است، آن لحظه با دیدن جسد مادرم شوکه عصبی شده و پیراهنم را پاره کردم.

وی افزود: زیر پیراهن تی‌شرت داشتم و با تی‌شرت از خانه خارج شدم.

قاضی کشکولی از مهیار پرسید: آیا شب حادثه و روز حادثه غیر از شما، آقای نجفی و خانم استاد فرد دیگری داخل منزل بود که مهیار پاسخ داد: شب قبل دایی‌ام نزد ما بود  اما صبح من، آقای نجفی و مادرم در خانه بودیم.

قاضی کشکولی در ادامه جلسه دادگاه از مسعود استاد؛ برادر میترا استاد خواست به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود و از وی پرسید: آقای نجفی می‌گوید شب قبل به منزل آنها دعوت و از مشاجره آنها با خبر شده بودید، آیا این موضوع صحت ندارد؟ که مسعود استاد گفت: من شب قبل در منزل آقای نجفی بودم اما متوجه مشاجره نشدم البته نمی‌دانم شاید حفظ ظاهری کرده بودند و حدود ساعت 23:30 به منزلمان برگشتم.

قاضی کشکولی از مسعود استاد پرسید که آیا از اختلافات میان آقای نجفی و خواهرتان اطلاع داشتید که مسعود استاد پاسخ داد: بله، اکثر اختلافات سر دختر آقای نجفی بود و پیامهایی که زهرا (دختر محمدعلی نجفی) به خواهرم دادند در تلفن همراه موجود است.

قاضی کشکولی مجددا از مهیار صفری سوال پرسید و گفت: در جلسه نخست آقای فرهاد آقازاده (راننده آقای نجفی) گفتند شما (مهیار) زمان حضور در محل عصبی شدید و با برداشتن چاقو قصد داشتید به کسی حمله کنید که توسط آقای آقازاده کنترل شدید که مهیار پاسخ داد: آن زمان به دلیل شوک عصبی نمی‌توانستم خودم راکنترل کنم و بدون هیچ درگیری چاقو را به آقای آقازاده تحویل دادم و گفتم بگذار از خانه خارج شده و موضوع را به خانواده‌ام خبر دهم.

قاضی کشکولی از مهیار پرسید که آیا شما به آقای آقازاده (راننده آقای نجفی) گفتید می‌خواهید کسی را بکشید که مهیار این موضوع را رد کرد.

قاضی کشکولی در سوال آخر از مهیار صفری پرسید که آیا به آقای آقازاده گفتید می‌دانم پدرم (آقای نجفی) مادرم را کشته که مهیار گفت: بله، این موضوع را مطرح کردم. چون به غیر از آنها (آقای نجفی و مادرم) فرد دیگری داخل خانه نبود.

قاضی کشکولی در ادامه سومین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل عمد میترا استاد همسر دومش در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار کرد: تحقیقات و دلایلی که در این پرونده در مرحله دادسرا انجام شده در چارچوب موازین قانونی بوده و در اکثر موارد مقرون به صحت است و موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم اصلا قابل تأثیر در موضوع نیست.

رئیس دادگاه اضافه کرد: بنابراین دادگاه بی‌نیاز از نظریات مجدد کارشناسی در قالب هیئت کارشناسی است و البته اینکه چرا آزمایش گاز آرسنیک و سی‌جی‌آر از دست مقتوله به عمل آمده را نمی‌دانیم.

وی در خصوص رسیدگی در مرحله دادسرا گفت: قانون اجازه داده بازپرس بدون فوت وقت دلایل را به نفع یا له متهم جمع‌آوری کند و در این پرونده نیز همین اقدام صورت گرفته است.

در ادامه قاضی کشکولی از محمدعلی نجفی خواست تا برای اداره آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

س از قرار گرفتن وی در جایگاه قاضی در خصوص دکمه های پیدا شده در صحنه قتل از وی سئوال پرسید.

محمد علی نجفی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: همانطور که قبلا نیز گفته‌ام هدف اصلی‌ام از بیان این مطالب تبیین موضوع و کمک به کشف حقیقت بوده و نه برائت خودم زیرا تقصیر خودم را تا یک حدی می‌پذیرم و از گناهی که انجام دادم به خدا پناه می‌برم و امیدوارم مورد رحمت الهی قرار گیرم.

او همچنین ادامه داد: بنده به هیچ عنوان در جریان گزارش کارشناسان اسلحه نبودم و در جلسه دادگاه از آن مطلع شدم بنابراین اینکه اظهارات من در بیش از 90 درصد با گزارش کارشناسی تطبیق دارد نشان می‌دهد آنچه اتفاق افتاده را در آن شرایط روحی بیان کردم.

نجفی افزود: وقتی وارد حمام شدم با مرحومه استاد در حالت سینه به سینه قرار گرفتم و مرحومه تعادلش به هم خورد و مرا به عقب هل داد که براثر همین مسئله یک گلوله شلیک شد و بعد از آن نیز دست مرا گرفت و در حالت غیرارادی گلوله‌های دیگر شلیک شدند که این نشان می‌دهد قصد و اراده‌ای در شلیک گلوله‌ها نداشته‌ام. همانطور که در گزارشهای کارشناسی نیز آمده است یک گلوله به در کابینت و بقیه گلوله‌ها به دیوار، سقف و خود آن مرحومه اصابت کرده است که نشان می‌دهد در حالت غیرارادی شلیک‌ها صورت گرفته است.

اقدام من در اثر خشم و جنون آنی بود

محمد علی نجفی در ادامه بیاناتش افزود: شواهد و قراین این مسئله را ثابت می‌کند و حتی اقداماتی که من و آن مرحوم برای پیدا کردن منزل جدید انجام دادیم نشان می‌دهد قصد قبلی وجود نداشته است زیرا اگر قصد قبلی وجود داشت قطعا راه‌هایی پیدا می‌شد برای اینکه خودم را پنهان کنم و ایشان را از بین ببرم و این اتفاق ناشی از جنون‌آمیز و بی‌ارادگی ناشی از خشم آنی است.

وی  در خصوص عدم تمدید اسلحه خود بیان داشت :‌اسلحه از سال 60 در اختیار من بوده است و از همان سال نیز مجوز داشته و فقط در سال 77 مجوز آن تمدید شده و هیچ دلیلی برای کارت حمل سلاح را در سال 96 تمدید نکنم وجود نداشته و فقط به خاطر مشغله فراوان دچار قصور شدم. اسلحه دو شب قبل از وقوع حادثه به طور اتفاقی در چمدان لباس‌هایی بود که در حال مرتب کردنشان بودیم و آن مرحومه اسلحه را داخل چمدان دید و به من داد که من نیز داخل قفسه کمد گذاشتم تا سر وقت جای بهتری برای آن پیدا کنم و قبل از آن هم چه در منزل همسر قبلی‌ام و چه در منزلی که با ایشان زندگی میکردم اسلحه در جایی بود که هیچ کس نمی‌توانست به آن دسترسی داشته باشد.

امیدوارم خدادند مرا ببخشد

در پایان نجفی گفت: امیدوارم خداوند گناهان مرا ببخشد و آن مرحومه نیز مورد رحمت واسعه الهی قرار گیرد و به خانواده استاد صبر و اجر عنایت کند و دادگاه را در اتخاذ تصمیم کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها