در یک نشریه که با پول من و توی شهروند اداره می‌شود به زنان و دختران این شهر هرزه می‌گویند!

در یک نشریه که با پول من و توی شهروند اداره می‌شود به جای پرداختن به مسائل شهری و فرهنگ شهرنشینی، زنان و دختران این شهر را هرزه خطاب می کند.

در یک نشریه که با پول من و توی شهروند اداره می‌شود به زنان و دختران این شهر هرزه می‌گویند!

کاسبان خون و اسید و باتوم

 

سید عبدالجواد موسوی در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

این که طرف در یک نشریه که با پول من و توی شهروند اداره می‌شود و قرار است یک رسانه حرفه‌ای باشد در حوزه مسائل شهری و فرهنگ شهرنشینی، بردارد زنان و دختران این شهر را هرزه خطاب کند با هیچ متر و معیاری قابل فهم نیست.

آن آدم و امثال او تکلیفشان معلوم است. در یک فضای آرام و منطقی نه هیچ حرفی برای گفتن دارند و نه هیچ هنری برای ارائه کردن.

چرخه نفرت نباید لحظه‌ای از کار بیفتد تا این بی‌هنر و امثال او کاسبی کنند. چرخه نفرت با خودش خشم می‌آورد. خشم خون می‌آورد. خشم باتوم می‌آورد. اسید می‌آورد.

از بزرگ‌ترهای این سرزمین توقع می رود که سرنوشت خودشان را با این جماعت گره نزنند.

این جماعت را می توانند در جای دیگری به کار گیرند اما آبروی یک موسسه فرهنگی را به این راحتی خرج این ها نکنند.

لابد حکمتی است در سپردن امور به موجوداتی که بوی خیر و بهبود از کلامشان نمی‌آید. خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند!

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.